[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 4 -- Archiwa Rodzinne, Zbiory, Wirtualne Portrety Przodków, Skarby Odkrywane... Family Archives, Collections, Virtual Portraits of Ancestor, Treasure finds...

Wirtualny Portret Przodka i Lokalnej Społeczności – rok ok. 1700 Wawrzyniec Markiewicz i kościół Wasiliszki k/Grodna

Zgłaszający Eksponat:
Strona Narodowa GA.PA i Przyjaciele z Forum PTG
podziel się z innymi:

Wirtualny Portret Przodka – Wawrzyniec Markiewicz, urodzony ok. 1700 roku, osiadły w Starych Wasiliszkach k/Grodna. Stare Wasiliszki powstały przed założeniem pobliskiego miasteczka Wasiliszki. W I Rzeczpospolitej był to Powiat Lidzki, w składzie województwa wileńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów – od 1569 roku. Stare Wasiliszki znane są od XV wieku, w 1489 roku na rozkaz księcia Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej Kazimierza Jagiellończyka został wybudowany drewniany kościół św. apostołów Piotra i Pawła (odnowiony w 1540 roku ze środków Bony Sforza).

Odnaleziony dokument przez Pana Eugeniusza Siemaszko, badacza historii lokalnych rodzin, który rzecz przedstawia i dokumentuje, to wpis chrztu córki Wawrzyńca Markiewicza – Marii (Marianny)  Markiewicz z ksiąg parafialnych rzymsko-katolickiego kościoła w Wasiliszkach (obecnie Stare Wasiliszki) z 1730 roku – pod numerem 35:

# Tłumaczenie:

“Dnia 16 bm. [tj. lipca] ochrzciłem Mar{iannę}* [?], ojca Wawrzyńca Markiewicza i Maria{nny}, ślub[nych] małż[onków] ze wsi parafialnej. Chrz[estni]: K{rzysz}tof Szwiło i Marianna K{…}kowa [?]; wszyscy tutejsi parafianie.”

Propozycja wstępnego rozczytania odnalezionych stron księgi chrztów z 1730 roku z parafii Wasiliszki (obecnie Stare Wasiliszki), Kresy Wschodnie – dla historyków i badaczy genealogii swoich rodzin.

Kościół Rzymsko-Katolicki i parafia Wasiliszki, miesiąc Junius – czerwiec 1730, chrzest, wpis numer:

1. NAZWISKA RODZIN – wierni kościoła i pozostałe dane –

30. Rodzina Wołoszyn : Marianna, córka Mateusza i Anastazji Wołoszynów, wieś …rewicze – zapewne Korewicze

31. Rodzina …….. : Marianna, córka Marcina i Marianny ? (nazwisko drobnym pismem nad tekstem), wieś Ps… – zapewne wieś Psiarce

32. Rodzina Tarasewicz (Tarasiewicz) : Katarzyna, córka Jana i Marianny Tarasewiczów, wieś Psiarce

33. Rodzina Bartoszewicz : Anna, córka Mateusza i Heleny Bartoszewiczów, wieś Lebiodka

Miesiąc Jullius – lipiec 1730, wpis numer:

34. Rodzina Kulbat : Katarzyna, córka Jerzego? i Krystyny Kulbatów, wieś Orkisze (do zlokalizowania)

35. Rodzina.Markiewicz : jak podano wyżej, córka Wawrzyńca i Maria(nny) Markiewiczów, wieś parafialna Stare Wasiliszki

Miesiąc Augustus – sierpień 1730, wpis numer:

36. Rodzina Nomeyko (Nomejko) i Krupowicz : nazwisko Nomeyko występowało w okolicach Wasiliszek do co najmniej XIX w. Co do chrzestnych, szlachciców: Antoni i Eleonora Krupowicz, to było to ich gniazdo rodowe Krupowicze par. Wawiórka – zapewne okolica Krupowszczyzna. Rodzina typowo zaściankowa. Za Czesławem Malewskim w jego dziele “Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku Powiat lidzki, oszmiański i wileński” informacje dotyczące nazwiska Krupowicz w okolicy Krupowszczyzna: “…Krupowszczyzna (1775–1926); 32 dz. – Adama i Jana s. Jana w 1849 r.; 20 dz. – Wincentego s. Karola, 20 dz. – Aleksandra s. Karola i Marianny z Jachnowiczów, 20 dz. – Pawła s. Karola oraz jego ż. Antoniny z Orzechowskich w 1852 r.; 2 dz. – Władysława s. Pawła, 15 dz. – Adama s. Wincentego oraz jego ż. Antoniny z Berdowskich, 20 dz. – Jana s. Jana oraz jego ż. Barbary z Roubów, 10 dz. – Hieronima oraz jego ż. Konstancji z Czaplów w 1891)” dz. – dziesięcina – około 1 ha

37. Rodzina Szarań : zaścianek Niewisza, kolejny zaścianek w okolicy Wasiliszek, nazwiska Szarań później nie występuje (wymarli lub zmienili nazwisko).

38. Rodzina Rouba (później Roubo, obecnie Raubo) : jedno z najpopularniejszych lokalnych rodzin drobnoszlacheckich. Rodzinnym gniazdem był zaścianek Rouby, w którym pod koniec XVIII wieku mieszkało kilkanaście rodzin o tym nazwisku, a po innych lokalnych zaściankach jeszcze więcej. Znowu za Czesławem Malewskim: “Rouba h. Drogomir, h. Rola pw. 8 XI 1820, 23 XI 1823, 22 I 1862 r. dwór Olżewo (1824), folw. Zajki (1830–1837), ok. Mazarowszczyzna (1839), Radziwoniszki (1838), wieś Janowlany (1829–1834) – par. białohrudzka ; m. Jelna (1823) – par. bielicka ; ok. Baranicha (1833), wieś Worki (1827) par. dziembrowska ; ok. Hormany (1775–1789), Songiniszki (1811), Wilkańce (1841), Żemojtele (1836– par. ejszyska; dwór Kościeniewo (1839), Możejków Wielki (1808–1814), folw. Skrybowce (1832), ok. Marciniszki (1804), Talmotowszczyzna (1835), wieś Kozarezy (1829), Korobki (1836), Ościłowce (1829), Wielkie Sioło (1831–1849) – par. iszczołńsk a ; ok. Ostrouchy (1781) – par. je lneńska; ok. Baranowszczyzna (1834), Baranicha (1837–1855), Szorkinie (1863) – par. lacka ; m. Lida (1851–1902 ; 1 dom, 2 dz. – Jerzego s. Jana w 1891), dwór Kaczanowski (1845), ok. Jodki (1789–1859) – par. lidzk a ; ok. Gaworskie (1807), Jurańce (1830), Mickańce (1807), Talmonty (1828) – par. nacka; dwór Dzitryki (1835–1841), ok. Falkowszczyzna (1824–1830), wieś Łajkowszczyzna (1839) – par. nieciecka; folw. Szeszkowszczyzna (1835–1836), ok. Baranicha (1825–1853), Kobrowce (1837), Piaski (1828–1840), Zobie (1815–1837), wieś Astapiszki (1839–1841), Lenciszki 1837), ok. Piaski (1782–1853), zaśc. Nowinka (1836) – par. nowodworska; folw. Antokol (1876), ok. Nosewicze (1833), Pocieluńce (1804–1809), Surkonty (1877–1891); 10 dz. – Jarosława s. Piotra, bez ziemi – Feliks s. Onufrego w 1891), Rukańce (1843) – par. raduńska; ok. Łahoda (1804–1843), Mokrzec Łopatowski (1789), Rząśnickie (1816), wieś Kryszyłki (1804) – par. różankowska; ok. Jundziliszki (1829–1831) – par. solecznicka; m. Szczuczyn, wieś Witty (1834) – par. szczuczyńska; m. Trokiele (1851) – par. trokielska; ok. Czaple (1819–1902; 7 dz. – Onufrego s. Jakuba oraz jego ż. Emilii z Dzieżyców w 1891), Dylewo (1891–1926; bez ziemi – Andrzej s. Jakuba w 1891), Kołomyckie (1775–1902; 8 dz. – Piotra s. Franciszka i jego ż. Salomei z Zachwatowiczów, 17,5 dz. – Jakuba s. Jakuba w 1849 r.; 15 dz. – Władysława s. Jana w 1891), Markucie (1844–1891; bez ziemi – Wincenty s. Wincentego w 1891), Mejry (1843-1926); 27 dz. – Józefa s. Wincentego, 39 dz. – Józefa s. Bonifacego w 1891), Kołomyckie (1795–1857), Krupowszczyzna (1891–1926; 20 dz. – Albina s. Antoniego oraz jego ż. Anieli z Krupowiczów w 1891), Ławrynowicze (1819), Mociasy (1775–1926; 30 dz. – Ignacego s. Franciszka, 9 dz. – Franciszka s. Antoniego w 1891), Mejry (1849), Radziwiłowce (1775–1891; 18 dz. – Józefa s. Antoniego i Anny Bartoszewicz w 1891), Rouby (1690–1926; 8 dz. – Jana s. Wincentego w 1891), Siemiejki, Szmilginie (1835–1849; 5 dz. – Piotra s. Michała i Katarzyny z Surkontów w 1848 r.; 5 dz. – Feliksa s. Antoniego oraz jego ż. Marianny z Łodziató w 1848), Stankiewicze (1775–1852), Szarkinie (1834), wieś Abramiszki (1846), Anzelmowszczyzna, Czeszejki (1834–1873), Żyniewicze (1840), Zieniewicze – par. wawiórska; ok. Dziechciary (1833), Hlebowce (1829–1832), Kosieniewo (1840), Stankiszki (1840), Starodworce (1835), Szostakowce (19 dz. Józefa s. Kajetana w 1891), Rozniatycze (1828–1854), Wołczynki, Zbroszki (1795–1834), Wielka Wieś – par. wasiliska; wieś Kuderki (1839–1856) – par. zabłocka; ok. Skobejki (1826–1832), zaśc. Oczkiewicze (1836–1841), wieś Mociewicze (1832), Ruda (1852) – par. żołudzka.”

39. Rodzina Jurgiewicz (?) : Anna, córka Michała i Zofii Jurgiewiczów? , wieś Kościeniewo

40. Rodzina ………. : Katarzyna, córka Adama i Marianny ?, wieś Psiarce

41. Rodzina Zachar (?) : Wawrzyniec, syn Stefana i Heleny Zacharków, wieś Wojejkowce 

42. Rodzina Szeciło : Wawrzyniec, syn Jakuba i Barbary Szeciłów, wieś Miękisze

43. Rodzina Kocek : Wawrzyniec, syn Adama i Anna Kocków, wieś Zyboły

44. Rodzina Odziereyko (Odzierejko) : Stanisław i Franciszek, bliźnięta, synowie Wawrzyńca i Katarzyny, nazwa wsi do rozpoznania

45. Rodzina Bogacz : Michał, syn Filipa i Zofii Bogaczów, wieś Kościeniewo

46. Rodzina Wołoczko : Andrzej, syn Adama i Krystyny Wołoczków, wieś Bak… – ?

47. Rodzina …………… : Katarzyna, córka ??, wieś Kleszniaki

2. PROPONOWANE ANALIZY PORÓWNAWCZE – np. z wyszukaną bazą:

2.1 Rodziny i osoby występujące w parafii Wasiliszki wieś Stare Wasiliszki – lata 1797 -1810- najstarsze indeksy chrztów/urodzeń z nazwiskami i imionami rodziców:

1797 ur. Antoni Markiewicz, s. Mikołaja i Heleny
1797 ur. Helena Markiewicz c. Wawrzyńca i Krystyny
1797 ur. Jan Bohdziewicz s. Antoniego i Marianny z Grigiewicz (zapewne Grygowicz – uwaga moja)
1797 ur. Anastazja Wasiliewicz c. Piotra i Krystyny
1797 ur. Antoni Drożdża (Dróżdż) s. Józefa i Katarzyny
1797 ur. Aniela Bohdziewicz c. Antoniego i Marianny
1800 ur. Andrzej Markiewicz s. Wawrzyńca i Krystyny
1800 ur. Michał Markiewicz s. Mikołaja i Heleny
1801 ur. Anastazja Dróżdż c. Józefa i Katarzyny
1801 ur. Antonina Bohdziewicz c. Antoniego i Marianny z d. Grygowicz – tu podani jako Szlach. – Szlachetni – prawdop. Szlachta
1803 ur. Agata Leonowicz c. Szymona i Elżbiety
1803 ur. Antoni Drożdża (Dróżdż) s. Andrzeja i Anastazji
1803 ur. Maciej Markiewicz s. Mikołaja i Heleny
1803 ur. Paweł Markiewicz s. Jerzego i Anny
1804 ur. Antoni Drożdża (Dróżdż) s. Marcina i Katarzyny
1804 ur. Józef Markiewicz s. Wawrzyńca i Krystyny
1804 ur. Katarzyna Leonowicz c. Józefa i Teresy
1804 ur. Magdalena Zając c. Szymona i Marianny
1805 ur. Marianna Drożdża (Dróżdż) c. Jerzego i Zofii
1806 ur. Jerzy Markiewicz s. Mikołaja i Heleny
1806 ur. Józef Drożdża (Dróżdż) s. Józefa i Katarzyny
1806 ur. Katarzyna Markiewicz c. Wawrzyńca i Krystyny
1806 ur. Wawrzyniec Drożdża (Dróżdż) s. Andrzeja i Anastazji
1807 ur. Antoni Markiewicz s. Jerzego i Anny
1807 ur. Kazimierz Leonowicz s. Józefa i Teresy
1807 ur. Maciej Drożdża (Dróżdż) s. Jerzego i Zofii
1807 ur. Magdalena Drożdża (Dróżdż) c. Marcina i Katarzyny
1807 ur. Michał Drożdża (Dróżdż) s. Mateusza i Krystyny
1807 ur. Scholastyka Bohdziewicz c. Antoniego i Marianny (chrzestni podani jako Ur.)
1809 ur. Antoni Drożdża (Dróżdż) s. Mateusza i Krystyny
1809 ur. Kazimierz Drożdża (Dróżdż) s. Józefa i Katarzyny
1809 ur. Konstancja Markiewicz c. Mikołaja i Heleny
1809 ur. Rozalia Leonowicz c. Józefa i Teresy
1810 ur. Anna Grygowicz c. Józefa i Krystyny
1810 ur. Antoni Jan Wydrzycki s. Michała i Anny (tu podani chrzestni – Franciszek Wojdakowski i Anastazja Borysewicz)

Wnioski porównawcze:

2.2

Do zanotowania:

Znaczenie i pochodzenie nazwiska Markiewicz. Zgodnie z pracami polskiej etymologii i onomastyki nazwisko Markiewicz pochodzi od staropolskiego nazwiska/nazwania/przydomku ‘Marek’ ‘Mark’, notowane w Polsce już od XIII wieku – a pochodziły one od imienia łacińskiego Marcus związanego z bogiem Marsem – staroitalskim bogiem wojny, znanym już u Etrusków jako Maris. Mars był jednym z głównych bogów w mitologii rzymskiej.

W pierwszych archiwalnych zapisach w Polsce zanotowano w roku 1494: Szymon Marek (MCh 280): Szimon Marek de Sandecz … senior Judeorum (Casimiriensum) 1494 KmK 349 – “Kodeks Dyplomatyczny Miasta Krakowa. 1257-1506. I-II. Wyd. F. Piekosiński, MMAe – Monumenta Medii Aevi Historica rs gesta Poloniae illustrantia – Pominki Dziejowe Wieków Średnich. Kraków 1874 i nast. Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Zgodnie z pracami polskiej etymologii nazwisko Marek, Mark na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, zgodnie z lokalnymi zwyczajami, przyjęło patronimiczny sufiks -ewicz (oznaczajace ‘syn Marka’).

Źródło załączonego dokumentu: Badania Genealogii i Historii Rodziny matki Czesława Niemena – Anny Wydrzyckiej z domu Markiewicz z tych samych Starych Wasiliszek:

album zdjęć https://narodowa.pl/exhibits/genealogia-rodziny-mamy-czeslawa-niemena-anny-wydrzyckiej/

W opracowaniu: Strona Narodowa.pl Tadeusz ‘Max’ Wysocki, stan na dzień 31.05.2024  – z pomocą przyjaciół z forum PTG – Polskiego Towarzystwa Genealogicznego: gł. Jan Żegota – badacz genealogii Kresów !

Inny przykład Wirtualnego Portretu Przodka na stronie Narodowa.pl :

“Wirtualny Portret Przodka Adam Gała – rok urodzenia 1849 – Wielka Europa i Małe Kłomnice gmina Kruszyna Królestwo Polskie pod Zaborem Rosyjskim”

https://narodowa.pl/exhibits/portret-przodka-adam-gala-rok-1849-klomnice-gmina-kruszyna

Narodowa.pl zaprasza do umieszczania wirtualnych portretów swoich przodków, wystarczy uruchomić funkcję DODAJ EKSPONAT:

Strona Główna

 

 

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE