[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic

Każda rodzina zasługuje na szacunek i pamięć


Pierwszy portal pamięci i pamiątek rodzinnych Narodowa.pl

NARODOWA GA.PA - OBRAZY CZŁOWIECZEJ PAMIĘCI i WYOBRAŹNI - TEORIA WSZECHUCZUĆ (TW)

Celem portalu Narodowa GA.PA jest stworzenie wirtualnej przestrzeni dzielenia się obrazami wspomnień o bliskich, rodzinną genealogią, rodzinnymi pamiątkami, wspomnieniami o przyjaciołach, o życiowych podróżach, łącząc się z innymi – tworząc bezcenne obrazy zbiorowej pamięci i wyobraźni, jako genezy ludzkiej kreatywności.

To przestrzeń stworzona dla wszystkich pro bono publico. Wpisy można dodawać anonimowo, a rejestracja służy tylko dla bezpieczeństwa danego eksponatu, gwarantując, że nie może ich modyfikować nikt poza jego kreatorem.

To miejsce do wymiany myśli, do edukacji każdego pokolenia, że warto i trzeba zachowywać ślady serdecznej przeszłości. Życiowe wspomnienia, czy rodzinne pamiątki – a te spoczywające latami w przysłowiowych szufladach, czasami pamiątkowe rupiecie, zapomniane, zakurzone, jak mgliste, ulotne wspomnienia – wszystko to ma niezgłębiony urok, utrwala dzieje nasze i przodków, często przynosi ulgę, pocieszenie i ozdrowienie. Na podstawie zbiorowej pamięci i wyobraźni, te serdeczne wspomnienia mówią też o przyszłości.

NARODOWA GA.PA – IMAGES OF HUMAN COLLECTIVE MEMORY AND IMAGINATION – THE THEORY OF OMNIFEELINGS (ToO)

The aim of the portal Narodowa GA.PA is to create a virtual space to share the images of memories of loved ones, family genealogy, and family mementos, memories of friends, of life journeys, other personal memories – creating invaluable images of collective memory and imagination as the genesis of human creativity.

It is a space created for everyone pro publico bono. Entries can be placed anonymously, and the registration serves only for the security of the exhibit, guaranteeing that it cannot be modified by anyone other than its creator.

It is a place to exchange views and thoughts, to educate each generation that it is worth and necessary to preserve traces of the cordial past. Life memories or family mementos – and those resting for years in proverbial bottom drawers, dusty, sometimes as memory junk, forgotten, foggy, as fleeting memories – all of this has an unfathomable charm, preserves the history of our life and ancestors, often bring relief, consolation and healing. Based on collective memory and imagination these cordial memories speak also of the future .

Portal Narodowa GA.PA, tylko trzy cytaty:

“Prawdziwą oznaką inteligencji jest nie wiedza, lecz wyobraźnia” – Albert Einstein

“Nie jesteśmy znikąd, jesteśmy stąd” – Marek Nowakowski

“Poznawanie swojej i innych wyobraźni, czyli nieskończonej siły nierealnego – bo jak nie tu i teraz, to gdzie i kiedy?” (portalu własne)

# made by humans 🙂

Otwarcie nowej wersji internetowej strony Narodowa.pl – 1 czerwca 2023 roku – UWAGA – STRONA Z ZAŁOŻENIA I OD ZAŁOŻENIA BEZ ŻADNYCH ODKRYTYCH CZY UKRYTYCH REKLAM CZY ODNOSZEŃ REKLAMOWYCH.

#bezinteresowne dzielenie się obrazami wspomnień i pamiątkami przeszłości #genealogia #genealogia rodzinna #pochodzenie nazwiska #etymologia# #zbiorowa pamięć i wyobraźnia #teoria wszechuczuć #theory of omnifeelings #geneza ludzkiej kreatywności #portal rodzinnych i przyjacielskich wspomnień #ratowanie przed zapomnieniem przemijających okruchów przeszłości #pamiątki rodzinne #wspomnienia #teraźniejszość #proginicja #portal przejścia czasu #genealogia #rodzina #małe ojczyzny #archiwa rodzinne #wspomnienia o dzieciństwie #wspomnienia o matce i ojcu #wspomnienia o przyjaciołach #wspomnienia z podróży #drzewo genealogiczne #genealogiczne poradniki i przewodniki #przodkowie #potomkowie #księga historii rodziny #wirtualne portrety przodków #praktyczny poradnik i przewodnik interaktywny jak zacząć badania genealogiczne swojej rodziny #kulturalia #polonika #pamiątki narodowe #pomoc w genealogicznych poszukiwaniach #help room with family history roots search #pochodzenie i znaczenie nazwiska #etymologia #onomastyka #komputerowa wirtualna gra pamięci i skojarzeń panacea #cenne internetowe linki #cenne genealogiczne notatki #edukacja #poradniki #radość z dzielenia się z innymi #ulga #pocieszenie #ozdrowienie #wzajemne poznanie #wzajemne zrozumienie

Website Project Created by RAW-CODE