French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic

ZBIOROWA PAMIĘĆ I WYOBRAŹNIA

Dzielić się wspomnieniami i pamiątkami rodzinnymi

Odkrywać wartości i obrazy niezwykłe

KAŻDA WOJNA TO JEST NIEWYOBRAŻALNA TRAGEDIA DLA RODZIN W NIĄ UWIKŁANYCH, NAJWYŻSZA KARA DLA TYCH, KTÓRZY JĄ WYWOŁUJĄ

GA.PA - wirtualna GALERIA zbiorowej PAMIĘCI i WYOBRAŹNI

Prosimy o podzielenie się z innymi swoimi wspomnieniami, fotografiami, zapisami historii rodziny, czy pamięci o najlepszych przyjaciołach – w tej całkowicie darmowej w zwiedzaniu i prezentowaniu eksponatów internetowej galerii GA.PA – eksponatów zgłaszanych nawet anonimowo. Te wspomnienia, te pamiątki, często w przysłowiowych szufladach zapominane, rzeczy nawet najmniejsze, mają niezgłębiony urok i niosą wszystkim swoje dzieje losu i obrazy zbiorowej pamięci.

Jeśli „Sens życia i rzecz cała polega na dzieleniu się pamięcią z innymi” – to wirtualna galeria GA.PA jest miejscem do umieszczania swoich eksponatów przez każdego odwiedzającego galerię – każdy, bez względu na wiek i miejsce, ma swoje pozytywne rodzinne wspomnienia. Każdy winien je chronić przez zapomnieniem, dla siebie i dla innych, dla tej niezwykłej kultury zbiorowej pamięci i wyobraźni – to jest wielce pozytywna zmiana paradygmatu społecznego.

Website Project Created by RAW-CODE