[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 4 -- Archiwa Rodzinne, Zbiory, Wirtualne Portrety Przodków, Skarby Odkrywane... Family Archives, Collections, Virtual Portraits of Ancestor, Treasure finds...

Wirtualny Portret Przodka Adam Gała – rok urodzenia 1849 – Wielka Europa i Małe Kłomnice gmina Kruszyna Królestwo Polskie pod Zaborem Rosyjskim

Zgłaszający Eksponat:
JM
podziel się z innymi:

Portret przodka rok 1849

“Adam Gała”

Rok 1849 przebiegał pod znakiem powstań, jakie wstrząsały Europą w roku poprzednim, a które do historii przeszły jako Wiosna Ludów. W Królestwie Polskim panował car Mikołaj I Romanow, cesarzem Francuzów był Napoleon III, w Wielkiej Brytanii od 12 lat królowała Wiktoria Hanowerska, a Papieżem był Pius IX. 4 marca Węgry utraciły niezależność i zostały włączone do Cesarstwa Austriackiego tworząc monarchię austro-węgierską. W Galicji i okręgu krakowskim wprowadzono stan wojenny, który trwał aż do 1854 r.

W 1849 roku urodzili się: 26 września – Iwan Pawłow, fizjolog rosyjski, a 7 listopada – Józef Chełmoński, polski malarz realista. W roku tym świat utracił wielkich twórców, 3 kwietnia – Juliusza Słowackiego, polskiego poetę, 25 września – Johana Straussaa ojca, kompozytora austriackiego, autora m.in. popularnego do dziś Marsza Radeckiego, a 17 października Fryderyka Chopina, niewątpliwie największego polskiego kompozytora.

W Królestwie Polskim, we wsi Kłomnice należącej do gminy Kruszyna, od 2 lat działała Kolej Warszawsko-Wiedeńska i tam też znajdował się początkowo przystanek, a potem stacja kolejowa. Budowa kolei żelaznej zdecydowała o dynamicznym rozwoju tej miejscowości. Kolej ta, była także dla Kłomniczan „oknem na świat”, umożliwiającym im szybkie połączenie zarówno z dynamicznie rozwijającą się w II połowie XIX wieku Częstochową, jak i ze Stolicą Królestwa Polskiego, Warszawą.

W 1866 r. przeprowadzono reformę administracyjną, w wyniku której utworzono gubernie i powiaty. Kłomnice znalazły się w powiecie radomskowskim, w guberni piotrkowskiej. Właśnie w Kłomnicach umieszczono Sąd Gminny obejmujący swoim zasięgiem, oprócz Kruszyny (wraz z Kłomnicami) również gminy: Garnek, Rzeki i Konary. Funkcjonował on w Kłomnicach aż do 1929 r., kiedy to już jako Sąd Grodzki, został przeniesiony do Pławna.

Mieszkającym w Kłomnicach małżeństwu Stanisławowi i Franciszce z Szymczyków Gała urodziło się kolejne dziecko, któremu na chrzcie świętym, odbytym w liczącym 60 lat kościele parafialnym św. Marcina, dano na imię Adam. Dzieciństwo Adama przypadło na okres przed Powstaniem Styczniowym, któremu początek dała przeprowadzona w Warszawie w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku branka1.

Adam Gała miał wtedy 14 lat. Wydarzenia powstańcze nie ominęły także rodzinnych Kłomnic. Latem, 28 sierpnia 1863 roku pod leżącymi między Kruszyną, a Kłomnicami Nieznanicami miała miejsce jedna z większych bitew powstańczych2. Dowodzona przez generała Edmunda Taczanowskiego brygada kawalerii została tam pokonana przez armię carską. Prawdopodobnie w tym czasie w Kłomnicach także stacjonowały oddziały wojsk. Wspomnieniem tamtych wydarzeń jest do dziś istniejące grób powstańców na cmentarzu parafialnym w Kłomnicach oraz groby na cmentarzu w Kruszynie . 15-letni wówczas Adam zapewne był świadkiem tamtych, powstańczych wydarzeń. Rok następny, to upadek Powstania Styczniowego i początek rusyfikacji na terenach Królestwa Polskiego, ale także wprowadzone dekretem cara Aleksandra II uwłaszczenie chłopów.

Portret przodka opisał i zawiesił na wirtualnej ścianie galerii Narodowa GA.PA, dnia 29.02.2024 r.: JM

 

 

 

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE