[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 4 -- Archiwa Rodzinne, Zbiory, Wirtualne Portrety Przodków, Skarby Odkrywane... Family Archives, Collections, Virtual Portraits of Ancestor, Treasure finds...

Wirtualny Portret Przodka – Wawrzyniec Markiewicz, rok ok. 1700 Stare Wasiliszki k/Grodna Kresy Wschodnie – najstarszy na dziś odkryty protoplasta rodu Markiewiczów – materiał wyjściowy do badań – 1.05.2024

Zgłaszający Eksponat:
Narodowa GA.PA (Narodowa GAleria PAmiątek)
podziel się z innymi:

Materiał wyjściowy do badań – 1.05.2024.

Wirtualny Portret Przodka – Wawrzyniec Markiewicz, urodzony ok. 1700 roku, osiadły w Starych Wasiliszkach k/Grodna. Stare Wasiliszki powstały przed założeniem pobliskiego miasteczka Wasiliszki. W I Rzeczpospolitej był to Powiat Lidzki, w składzie województwa wileńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów – od 1569 roku. Stare Wasiliszki znane są od XV wieku, w 1489 roku na rozkaz księcia Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej Kazimierza Jagiellończyka został wybudowany drewniany kościół św. apostołów Piotra i Pawła (odnowiony w 1540 roku ze środków Bony Sforza).

Odnaleziony dokument przez Pana Eugeniusza Siemaszko, badacza historii lokalnych rodzin, który rzecz przedstawia i dokumentuje, to wpis chrztu córki Wawrzyńca Markiewicza – Marii (Marianny)  Markiewicz z ksiąg parafialnych kościoła w Wasiliszkach (obecnie Stare Wasiliszki) z 1730 roku – pod numerem 35:

# Tłumaczenie z bardzo niewyraźnego wpisu po łacinie z ksiąg chrztów kościoła Wasiliszki  (obecnie Stare Wasiliszki):

“Dnia 16 bm. [tj. lipca] ochrzciłem Mar{iannę}* [?], ojca Wawrzyńca Markiewicza i Maria{nny}, ślub[nych] małż[onków] ze wsi parafialnej. Chrz[estni]: K{rzysz}tof Szwiło i Marianna K{…}kowa [?]; wszyscy tutejsi parafianie.”

Propozycja wstępnego rozczytania odnalezionych stron księgi chrztów z 1730 roku z parafii Wasiliszki, Kresy Wschodnie – dla historyków i badaczy genealogii swoich rodzin.

1. NAZWISKA RODZIN – Stare Wasiliszki koło Grodna, rok 1730:

Z załączonej odnalezionej strony metrykalnej księgi chrztów rzymsko-katolickiego kościoła w Wasiliszkach (obecnie Stare Wasiliszki) z 1730 roku notujemy następujące nazwiska rodzin (plus ewentualnie dalsze dane historyczne) – w opracowywaniu:

Miesiąc Junius – czerwiec 1730, wpis numer:

30. Wołoszyn

31. ?

32. Tarasewicz (Tarasiewicz)

33. Bartoszewicz

Miesiąc Jullius – Lipiec 1730, wpis numer:

34. Tarasewicz

35. Markiewicz – jak podano wyżej.

Miesiąc Augustus – sierpień 1730, wpis numer:

36. Nomeyko (Nomejko) – uwagi: nazwisko występowało w okolicach Wasiliszek do co najmniej XIX w. Co do chrzestnych, szlachciców: Antoni i Eleonora Krupowicz, to było to ich gniazdo rodowe Krupowicze par. Wawiórka – zapewne okolica Krupowszczyzna. Rodzina typowo zaściankowa. Za Czesławem Malewskim w jego dziele “Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku Powiat lidzki, oszmiański i wileński” informacje dotyczące nazwiska Krupowicz w okolicy Krupowszczyzna: “…Krupowszczyzna (1775–1926); 32 dz. – Adama i Jana s. Jana w 1849 r.; 20 dz. – Wincentego s. Karola, 20 dz. – Aleksandra s. Karola i Marianny z Jachnowiczów, 20 dz. – Pawła s. Karola oraz jego ż. Antoniny z Orzechowskich w 1852 r.; 2 dz. – Władysława s. Pawła, 15 dz. – Adama s. Wincentego oraz jego ż. Antoniny z Berdowskich, 20 dz. – Jana s. Jana oraz jego ż. Barbary z Roubów, 10 dz. – Hieronima oraz jego ż. Konstancji z Czaplów w 1891)” dz. – dziesięcina – około 1 ha

37. Szarań – zaścianek Niewisza, kolejny zaścianek w okolicy Wasiliszek, nazwiska Szarań później nie występuje (wymarli lub zmienili nazwisko).

38. Rouba (później Roubo, obecnie Raubo), jedno z najpopularniejszych lokalnych rodzin drobnoszlacheckich. Rodzinnym gniazdem był zaścianek Rouby, w którym pod koniec XVIII wieku mieszkało kilkanaście rodzin o tym nazwisku, a po innych lokalnych zaściankach jeszcze więcej. Znowu za Czesławem Malewskim: “Rouba h. Drogomir, h. Rola pw. 8 XI 1820, 23 XI 1823, 22 I 1862 r. dwór Olżewo (1824), folw. Zajki (1830–1837), ok. Mazarowszczyzna (1839), Radziwoniszki (1838), wieś Janowlany (1829–1834) – par. białohrudzka ; m. Jelna (1823) – par. bielicka ; ok. Baranicha (1833), wieś Worki (1827) par. dziembrowska ; ok. Hormany (1775–1789), Songiniszki (1811), Wilkańce (1841), Żemojtele (1836– par. ejszyska; dwór Kościeniewo (1839), Możejków Wielki (1808–1814), folw. Skrybowce (1832), ok. Marciniszki (1804), Talmotowszczyzna (1835), wieś Kozarezy (1829), Korobki (1836), Ościłowce (1829), Wielkie Sioło (1831–1849) – par. iszczołńsk a ; ok. Ostrouchy (1781) – par. je lneńska; ok. Baranowszczyzna (1834), Baranicha (1837–1855), Szorkinie (1863) – par. lacka ; m. Lida (1851–1902 ; 1 dom, 2 dz. – Jerzego s. Jana w 1891), dwór Kaczanowski (1845), ok. Jodki (1789–1859) – par. l i d z k a ; ok. Gaworskie (1807), Jurańce (1830), Mickańce (1807), Talmonty (1828) – par. nacka; dwór Dzitryki (1835–1841), ok. Falkowszczyzna (1824–1830), wieś Łajkowszczyzna (1839) – par. nieciecka; folw. Szeszkowszczyzna (1835–1836), ok. Baranicha (1825–1853), Kobrowce (1837), Piaski (1828–1840), Zobie (1815–1837), wieś Astapiszki (1839–1841), Lenciszki 1837), ok. Piaski (1782–1853), zaśc. Nowinka (1836) – par. nowodworska; folw. Antokol (1876), ok. Nosewicze (1833), Pocieluńce (1804–1809), Surkonty (1877–1891); 10 dz. – Jarosława s. Piotra, bez ziemi – Feliks s. Onufrego w 1891), Rukańce (1843) – par. raduńska; ok. Łahoda (1804–1843), Mokrzec Łopatowski (1789), Rząśnickie (1816), wieś Kryszyłki (1804) – par. różankowska; ok. Jundziliszki (1829–1831) – par. solecznicka; m. Szczuczyn, wieś Witty (1834) – par. szczuczyńska; m. Trokiele (1851) – par. trokielska; ok. Czaple (1819–1902; 7 dz. – Onufrego s. Jakuba oraz jego ż. Emilii z Dzieżyców w 1891), Dylewo (1891–1926; bez ziemi – Andrzej s. Jakuba w 1891), Kołomyckie (1775–1902; 8 dz. – Piotra s. Franciszka i jego ż. Salomei z Zachwatowiczów, 17,5 dz. – Jakuba s. Jakuba w 1849 r.; 15 dz. – Władysława s. Jana w 1891), Markucie (1844–1891; bez ziemi – Wincenty s. Wincentego w 1891), Mejry (1843-1926); 27 dz. – Józefa s. Wincentego, 39 dz. – Józefa s. Bonifacego w 1891), Kołomyckie (1795–1857), Krupowszczyzna (1891–1926; 20 dz. – Albina s. Antoniego oraz jego ż. Anieli z Krupowiczów w 1891), Ławrynowicze (1819), Mociasy (1775–1926; 30 dz. – Ignacego s. Franciszka, 9 dz. – Franciszka s. Antoniego w 1891), Mejry (1849), Radziwiłowce (1775–1891; 18 dz. – Józefa s. Antoniego i Anny Bartoszewicz w 1891), Rouby (1690–1926; 8 dz. – Jana s. Wincentego w 1891), Siemiejki, Szmilginie (1835–1849; 5 dz. – Piotra s. Michała i Katarzyny z Surkontów w 1848 r.; 5 dz. – Feliksa s. Antoniego oraz jego ż. Marianny z Łodziató w 1848), Stankiewicze (1775–1852), Szarkinie (1834), wieś Abramiszki (1846), Anzelmowszczyzna, Czeszejki (1834–1873), Żyniewicze (1840), Zieniewicze – par. wawiórska; ok. Dziechciary (1833), Hlebowce (1829–1832), Kosieniewo (1840), Stankiszki (1840), Starodworce (1835), Szostakowce (19 dz. Józefa s. Kajetana w 1891), Rozniatycze (1828–1854), Wołczynki, Zbroszki (1795–1834), Wielka Wieś – par. wasiliska; wieś Kuderki (1839–1856) – par. zabłocka; ok. Skobejki (1826–1832), zaśc. Oczkiewicze (1836–1841), wieś Mociewicze (1832), Ruda (1852) – par. żołudzka.”

39. Jurgiewicz

40. ?

41. Zachowik (?)

42. Szwiło (?)

43. Locka (?)

44. Odziejko (?)

45. Kościewicz (?)

46. Wołoszczak

47 – ?

2. PEŁNE DANE WPISÓW (w przygotowaniu)

Znaczenie i pochodzenie nazwiska Markiewicz. Zgodnie z pracami polskiej etymologii i onomastyki nazwisko Markiewicz pochodzi od staropolskiego nazwiska/nazwania/przydomku ‘Marek’ ‘Mark’, notowane w Polsce już od XIII wieku – a pochodziły one od imienia łacińskiego Marcus związanego z bogiem Marsem – staroitalskim bogiem wojny, znanym już u Etrusków jako Maris. Mars był jednym z głównych bogów w mitologii rzymskiej.

W pierwszych archiwalnych zapisach w Polsce zanotowano w roku 1494: Szymon Marek (MCh 280): Szimon Marek de Sandecz … senior Judeorum (Casimiriensum) 1494 KmK 349 – “Kodeks Dyplomatyczny Miasta Krakowa. 1257-1506. I-II. Wyd. F. Piekosiński, MMAe – Monumenta Medii Aevi Historica rs gesta Poloniae illustrantia – Pominki Dziejowe Wieków Średnich. Kraków 1874 i nast. Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Zgodnie z pracami polskiej etymologii nazwisko Marek, Mark na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, zgodnie z lokalnymi zwyczajami, przyjęło patronimiczny sufiks -ewicz (oznaczajace ‘syn Marka’).

 

Źródło: album zdjęć https://narodowa.pl/exhibits/genealogia-rodziny-mamy-czeslawa-niemena-anny-wydrzyckiej/

Portret z wpisem pamięci ułożył, powiesił na wirtualnej ścianie galerii strony Narodowa GA.PA: Tadeusz ‘Max’ Wysocki, dnia 25.05.2024 i opisał z pomocą przyjaciół z forum PTG – Polskiego Towarzystwa Genealogicznego: gł. Jan Żegota, …

Inny przykład Wirtualnego Portretu Przodka na stronie Narodowa.pl :

Wirtualny Portret Przodka Adam Gała – rok urodzenia 1849 – Wielka Europa i Małe Kłomnice gmina Kruszyna Królestwo Polskie pod Zaborem Rosyjskim:

https://narodowa.pl/exhibits/portret-przodka-adam-gala-rok-1849-klomnice-gmina-kruszyna/

Ułóż i DODAJ EKSPONAT w galerii przodków Narodowa.pl jako swój Wirtualny Portret Przodka! :

Strona Główna

 

 

 

 

 

 

 

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE