[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 1 — PROSZĘ KLIKNĄĆ NA TYTUŁ / FOTOGRAFIĘ DANEGO EKSPONATU — UWAGA – UKAŻE SIĘ PIERWSZA FOTOGRAFIA – JEŚLI JEST W EKSPONACIE WIĘCEJ FOTOGRAFII – POCZEKAJ NA AUTOMATYCZNE PRZEWIJANIE ALBUMU FOTOGRAFI, LUB KLIKNIJ NA KOLEJNĄ KROPKĘ POD FOTOGRAFIAMI — KLIKNIĘCIE NA UKAZUJĄCE SIĘ FOTOGRAFIE MOŻE NIEKTÓRE Z NICH NA EKRANIE WYODRĘBNIĆ I ZWIĘKSZYĆ – PODWÓJNE KLIKNIĘCIE NA NIĄ MOŻE FOTOGRAFIĘ ZWIĘKSZYĆ ZNACZNIEMałe Ojczyzny, Świat Rodziców, Dziadków, Wspomnienia rodzinne... Small Homelands, The World of Parents, Grandparents, Family Memories...

Genealogia Rodziny – Jerzy Markiewicz – rodzinny dom Stare Wasiliszki

Zgłaszający Eksponat:
Tadeusz Wysocki Galeria Narodowa GA.PA
podziel się z innymi:

Oto moja kolejna praca po Pana uwagach (sms 8.10.2023 r.) nad genealogią Pana rodziny. Prace będą trwały w kolejnych wersjach, ponieważ nie wszystko jest jasne. Proszę o kolejne sprawdzenia i uzupełnienia – to będzie jeszcze dużo pracy. Generalnie uwaga z datami – genealodzy wiedzą, że daty w zapisach metrykalnych mogą się różnić często o kilka lat, ksiądz proboszcz czasami zapisywał na przykład rok podany przez zgłaszającego urodzenie/chrzest, ślub, czy zgon ustnie! – i tak zapisywał, jak mu podano, a często mylono daty.

GENEALOGIA RODZINY – JERZY MARKIEWICZ – Rodzinny Dom Stare Wasiliszki, teraz Polska – Warszawa

Jerzy Markiewicz – ur. 1962 rok, Stare Wasiliszki

Rodzice

Rodzeństwo, Kuzyni w Starych Wasiliszkach


2. Dziadek JÓZEF MARKIEWICZ – urodzony w 1896 roku (indeksów metryk w internecie nie ma, są dostępne tylko do 1889 roku). Zmarł w wieku  84 lat w 1980 roku, pochowany na cmentarzu w Starych Wasiliszkach.

2+1 Babcia AMELIA MARKIEWICZ – urodzona w 1910 roku (uwaga jak wyżej). Zmarła w wieku 91 lat w 2001 roku, pochowana na cmentarzu w Starych Wasiliszkach.

# ŚLUB Józef i Amelia wzięli około 1890 roku w kościele w Starych Wasiliszkach.

2+B Bratem dziadka Józefa był ANTONI MARKIEWICZ – urodzony w 1908 roku. Był nauczycielem w Ostrynie. Został zamordowany w czasie II Wojny Światowej w Katyniu.

Rodzina Markiewiczów pasjonowała się muzyką, brat dziadka Antoni Markiewicz był szefem lokalnej orkiestry dętej, grał na trąbce.

Dom rodziny Markiewiczów znajdował się tuż obok domu rodziny Wydrzyckich, gdzie z rodziną mieszkał ojciec Czesława Niemena – Antoni Wydrzycki (urodzony dnia 11.08.1896 roku) – też pasjonował się muzyką – opis w genealogii rodziny Czesława Niemena.


3. Pradziadek STANISŁAW MARKIEWICZ – urodzony w roku 1860 – zgodnie z metryką urodzenia jego ojcem był Michał Markiewicz, matką była Anna Markiewicz z domu Wydrzycka. Pradziadek Stanisław był z dziada pradziada znanym lokalnie kowalem.

3+1 Prababka EMILIA MARKIEWICZ – urodzona w roku 1880 – prawdopodobnie, odnaleziona metryka urodzenia z roku 1852 podaje ją jako Emilia “Drobowicz”, w/g mnie Drozdowska, córka Krzysztofa Drozdowskiego i Leonory Drozdowskiej z domu Berdowska (nazwisko być może inne)

# ŚLUB Stanisław i Emilia wzięli ok. 1900 roku (?), mieli córki – dane do sprawdzenia:

# Anna Markiewicz (?)

# Maria Markiewicz (?)

# Helena Markiewicz (?)

# Genowefa Markiewicz (?)


4. Prapradziadek MICHAŁ MARKIEWICZ – urodzony około 1830 roku (brak ksiąg urodzeń z tego roku), również znany lokalnie kowal. Zgodnie z metryką jego urodzenia jego ojcem był Antoni Markiewicz, matką była Anna Markiewicz z domu Worona.

4+1 Praprababcia ANNA MARKIEWICZ – urodzona około 1830 roku (uwaga jak wyżej) – z domu Wydrzycka (potwierdzone według materiałów Pana Siemaszko)

ŚLUB Michał i Anna wzięli w roku 1843, w indeksach metryki ślubu jest podane, że ojcem Michała był Antoni Markiewicz, matką była Anna Markiewicz z domu Wydrzycka


5. Praprapradziadek ANTONI MARKIEWICZ – urodzony w 1807 roku, w metryce urodzenia jest podane, że jego ojcem był Jerzy Markiewicz, matką była Anna Markiewicz córka Wawrzyńca Markiewicza i Krystyny Markiewicz z domu ………

5+1 Praprapraprababcia ANNA MARKIEWICZ – urodzona w około 1808 roku (metryki z tych lat nie ma) – prawdopodobnie była z domu Walukiewicz

ŚLUB Antoni i Anna wzięli około 1831 roku ,


6. Praprapraprapradziadek JERZY MARKIEWICZ – urodzony około 1780 roku

6+1 Praprapraprarababcia ANNA MARKIEWICZ – urodzona około 1780 roku

ŚLUB Jerzy i Anna wzięli w roku 1801, w metryce ślubu podane jest, że ojcem Jerzego był Franciszek Markiewicz, jego nowozaślubiona żona Anna była z domu Krencewicz.


7. Prapraprapraprapradziadek FRANCISZEK MARKIEWICZ – urodzony około 1745 roku

7+1 Praprapraprapraprababcia ………………………………..  – urodzona około 1745 roku


8. Praprapraprapraprapradziadek WAWRZYNIEC (Laurenty) MARKIEWICZ – urodzony około 1710 roku – z wpisu urodzenia po łacinie – poniżej tłumaczenie.

8+1 Prapraprapraprapraprababcia MARIANNA MARKIEWICZ – urodzona około 1710 roku (jak wyżej)

ŚLUB Wawrzyniec i Marianna wzięli około 1730 roku.

# Z aktu chrztu 1730 rok – tłumaczenie z bardzo niewyraźnego wpisu po łacinie – miejsce pochodzenia rodziny podane jest jako “Dubiel”, a wiec zapewne to Dubno – zasobna osada, położona niewiele dalej od Starych Wasiliszek – teraz wielka Historia ułożyła tak, że Stare Wasiliszki są położone w Białorusi, a tenże Dubiel to teraz Dubicze położone u sąsiada Litwy.

“Dubiel, dnia 16 bm. [tj. lipca] ochrzciłem Mar{iannę}* [?], ojca Wawrzyńca Markiewicza i Maria{nny}, ślub[nych] małż[onków] ze wsi parafialnej. Chrz[estni]: K{rzysz}tof Szwiło i Marianna K{…}kowa [?]; wszyscy tutejsi parafianie”


Opracowanie na dzień 6.10.2023 – prace badawcze trwają.

====================================================================

0

 

Pole Zmysłów PANACEA - Nieobowiązkowa Relaksująca Gra Zbiorowej Wyobraźni i Skojarzeń https://narodowa.pl/zmysly/ ;

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE