[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Portalu Section 15 -- -- EDUKACJA - Poradniki Genealogiczne, Geneza, Znaczenie i Pochodzenie Nazwisk, Przykłady Badań, Tematy Genealogiczne, Edukacyjne Linki Różne

EDUKACJA – POLSKA ETYMOLOGIA, JĘZYKOZNAWSTWO, SLAWISTYKA… – w tym źródła internet.

Zgłaszający Eksponat:
Portal Narodowa GA.PA Tadeusz 'Max' Wysocki
podziel się z innymi:

I.

EDUKACJA – Cenne Genealogiczne i Historyczne Internetowe Linki i Notatki + “Ogrody Nauk …”

 

II.

POLSKA ETYMOLOGIA, JĘZYKOZNAWSTWO, SLAWISTYKA… – w tym jeśli są źródła internetowe:

Główne prace od początku XIX wieku:

1. Zygmunt Gloger (1845 Tybory-Kamianka-1910 Warszawa), historyk, etnograf, folklorysta, krajoznawca, archeolog, w roku 1909 wygłosił referat pt. Słownik imion własnych w Towarzystwie Naukowym Warszawskim.:

 

2. Jan Łoś [Jan Nepomucen Bonifacy Łoś] (1860 Kielce-1928 Kraków), językoznawca, slawista, twórca gramatyki historycznej, oraz Słownika Staropolskiego i Gramatyki Polskiej (1922-1927), w roku 1911 przedstawił ideę Staropolskiego Słownika Onomastycznego przed Komisją Językową PAU Polskiej Akademii Umiejętności.:

 

3. Witold Taszycki (1898 Zagórzany-1979 Kraków), historyk języka polskiego, badacz onomastyki i dialektologii historycznej, główny redaktor Słownika Staropolskich Nazw Osobowych (wyd. w latach 1967-1987(ostatni t. 7. Suplement).:

Tom 1. A-D: https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=19845

Tom 2. E-Ki: https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=19846

Tom 3. K-M: https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=19847

Tom 4. N-R: https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=19848

Tom 5. S-U: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/39950/edition/19849/content

Tom 6. V-Ż: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/39952/edition/19850/content

Tom 7. Suplement A-Ż: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/39954/edition/19851

4. Kazimierz Rymut (1935 Chechły os. Ropczyce-2006 Kraków), językoznawca, onomasta, profesor nauk humanistycznych, etymolog, główny redaktor monumentalnych prac: wielotomowy Nazwiska Polaków Słownik Historyczno-Etymologiczny (wyd. DWN tom I A-K rok 1999, tom II L-Ż rok 2001), oraz Nazwy Miejscowe Polski Historia Pochodzenie Zmiany (wyd. IJP PAN od tomu I A-B rok 1996…):

Tom I A-K: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/28107/edition/37759?language=pl

Tom II L-Ż: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/28108/edition/37760?language=pl

Nazwy Miejscowe Polski Historia Pochodzenie Zmiany (wyd. IJP PAN od tomu I A-B rok 1996…):

Tom I A-B, wyd. r. 1996: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/15428/edition/2836/content

Tom II C-D, wyd. r. 1997:

Tom III E-I, wyd. 1999:

Tom IV J-Kn, wyd. 2001:

Tom V Ko-Ky, wyd. 2003:

Tom VI L-Ma, wyd. 2005:

Tom VII Mą-N, wyd. 2007:

Tom VIII

Tom IX

Tom X

 

5. Zofia Kowalik-Kaleta, językoznawca, etymolog, profesor, wieloletni pracownik IJP PAN, autorka wielu prac m.in. “Historia Nazwisk Polskich Na Tle Społecznym i Obyczajowym (XII-XV Wiek)” Instytut Slawistyki PAN, Warszawa rok 2007, współautorka “Słownik Najstarszych Nazwisk Polskich Pochodzenie Językowe (XII-XV Wiek)”, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa rok 2007.:

5.1 Historia Nazwisk Polskich Na Tle Społecznym i Obyczajowym (XII-XV Wiek): https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=39455

5.2 Słownik Najstarszych Nazwisk Polskich Pochodzenie Językowe (XII-XV Wiek): https://rcin.org.pl/Content/38217/PDF/WA243_18877_2631016_SLO-NAJ-NAZW_0000.pdf

6. Słownik etymologiczny języka polskiego Aleksander Brückner, Kraków, 1927: https://polona.pl/preview/90cf9d78-76a3-4a32-9fc3-e1dafd0756b8

– ten sam słownik Brücknera z indeksem: https://pl.wikisource.org/wiki/Indeks:S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego_(Br%C3%BCckner)

7. Słownik Języka Polskiego Witold Doroszewski: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/polski.html

Notatka: SJPD (oprac. 1950-1969) – 125.632 haseł – Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ownik_j%C4%99zyka_polskiego_(Witold_Doroszewski)

8. Słownik Języka Polskiego Samuel Bogumił Linde (1807-1814): https://polona.pl/?query=S%C5%82ownik_j%C4%99zyka_polskiego&filters=creator:%22Linde,_Samuel_Bogumi%C5%82_(1771–1847)%22,public:1,hasTextContent:0

9. Etymologie Słowiańskie i Polskie, Wiesław Boryś, SOW Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, 2007: https://rcin.org.pl/Content/13132/WA243_26947_2631058_ETYM-SLO-I-POL.pdf

9. 1 Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, Kraków 2009, T.I A-G: https://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=234

9.2 Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, Kraków 2009, T.II H-Mą: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/4290/edition/234?language=en

9.3
10. Słownik Staropolski St. Urbańczyk, J. Safarewicz, Wł. Kuraszkiewicz, E. Ostrowska, W. Taszycki, PAN Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1970-1973:
np. tom VI P-Pożżenie
11. Słownik Pojęciowy Słownika Staropolskiego – Indeks: https://spjs.ijp.pan.pl/ukladSlownik/index
11.1 Słownik Pojęciowy Języka Staropolskiego, Onomazjologiczny Słownik Online, wykorzystanie w badaniach na przykładzie “Słownika Pojęciowego Słownika Staropolskiego”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2020 – Wyszukiwarka: https://spjs.ijp.pan.pl/szukaj/index

12. Słownik odapelatywnych nazwisk Polaków, Wrocław 2003:

13. Inny Słownik Języka Polskiego Mirosław Bańka (publik. 2000 rok): http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/19/inny-slownik-jezyka-polskiego-warszawa-2000

 

14. Internetowy Słownik Nazwisk w Polsce (IjpPAN): Nazwiska w Polsce (pan.pl)

15. RCIN Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – w tym wyszukiwarka: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/75233/edition/54964?language=en

16.

 

o

o

o

0

Opracowuje: Portal Narodowa GA.PA Tadeusz ‘Max’ Wysocki

 

 

Propozycje gry z pamięcią i wyobraźnią - POLE ZMYSŁÓW - bonusy Portalu Narodowa GA.PA - na dziś - PANACEA - Wirtualna Gra Wyobraźni i Skojarzeń "PANACEA"

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE