Historyczne Pisemka – Listy Polskie z Dalekiego Wschodu… – Wujek Wicek i jego ukochana