[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 13 -- Proszę kliknąć na tytuł / fotografię danego eksponatu -- UWAGA - UKAŻE SIĘ PIERWSZA FOTOGRAFIA - JEŚLI JEST W EKSPONACIE WIĘCEJ FOTOGRAFII - POCZEKAJ NA AUTOMATYCZNE PRZEWIJANIE ALBUMU FOTOGRAFI, LUB KLIKNIJ NA KOLEJNĄ KROPKĘ POD FOTOGRAFIAMI -- KLIKNIĘCIE NA UKAZUJĄCE SIĘ FOTOGRAFIE MOŻE NIEKTÓRE Z NICH NA EKRANIE WYODRĘBNIĆ - PODWÓJNE KLIKNIĘCIE NA NIĄ MOŻE FOTOGRAFIĘ ZNACZNIE ZWIĘKSZYĆ -- ZAPRASZAMY DO DZIAŁU GALERII:Pamięć Życiowych Podróży - Life Travel Memories...

Wyprawa Ethiopia XI’2006

Zgłaszający Eksponat:
Tadeusz J. Sokołowski
podziel się z innymi:

Etiopia.

Państwo federalne w Afryce Wschodniej o powierzchni ponad 1,1 mln km2 i ludności okolo 77 mln mieszkańców. Graniczy z Erytrea, Dzibuti, Somalia, Kenia i Sudanem. Znaczna część kraju stanowią powstałe wskutek ruchów tektonicznych rozlegle wyżyny, których część stała się obszarem intensywnej działalności wulkanicznej. Wyżynne powierzchnie oprócz rowów tektonicznych rozcinają głębokie doliny rzeczne, co nadaje rzeźbie górski charakter. Występuje wiele oddzielnych masywów, najwyższe przekraczają wysokość 4000 m. Najwyższy szczyt kraju – Ras Daszen (4620 m) – znajduje się w górach Semien. Zróżnicowanie ludności Etiopii jest rezultatem trwających od wieków wielorasowych fal migracyjnych z terenów Afryki i Azji. Około 45-50% mieszkańców kraju stanowią sunniccy muzułmanie. Chrześcijaństwo obrządku wschodniego wyznaje 40% ludności, zrzeszonej w etiopskim kościele prawosławnym. Etiopia należy do najbiedniejszych państw świata, niszczonym przez wojny i susze. W gospodarce kraju przeważa rolnictwo i hodowla. Główna uprawa i podstawa wyżywienia ludności jest teff (milka abisyńska), ponadto sorgo, kukurydza, pszenica, i jęczmień; uprawia się również rośliny strączkowe i oleiste, ziemniaki, kawowiec, drzewa cytrusowe, trzcinę cukrowa i bawełnę. Etiopia zajmuje ważną pozycje w Afryce pod względem pogłowia zwierząt hodowlanych – bydło, owce, kozy, konie, muły, osły i wielbłądy.

 

_________________________________________________________________

Tadeusz J. Sokołowski

Nacido 24. Abril 1947 en Cracovia, Polonia
Educacion profesional: geografo-economista (Universidad de Varsovia, 1971)
Carrera profesional: empresas estatales de comercio exterior, Centro de Estudios de Mercados, Camara Polaca de Comercio Exterior Consejero Comercial de la Embajada de Polonia en Caracas, Venezuela, Jefe de Oficina Comercial (1992 -97)

Ocupacion actual: tipo free-lancing, cooperacion con varias casas editoriales / encyclopedias, manuales escolares y otros libros / textos, fotos y traducciones

Hobby: viajes, linguistica, historia, entografia, caminatas de alta montana, flora tropical, fotografia
Individual presentacion fotografica /2003/ en la Galeria del banco BISE, (Bank Inicjatyw Spoleczno-Ekonomicznych), Varsovia bajo de los auspicios de BISE y Sociedad de la Exploracion de Varsovia

Born 24 April 1947 in Cracow,. Poland;
Education: geographer-economist (M.A.), University of Warsaw, 1971;
Professional carreer: state and non-state foreign trade organizations, Centre of Market Research,
Polish Chamber of Foreign Trade;
Chief of Commercial Mission / Commercial Counsellor at the Polish Embassy in Caracas,
Venezuela (1992-97);
Current occupation: free-lancing, co-operation with various publishing houses (encyclopaedias,
school manuals & other books /texts, photography & translations;
Individual photo exhibition (2003) at BISE Bank Gallery, Warsaw under the auspices of BISE and
Exploration Society.
_________________________________________________________________

Propozycje gry z pamięcią i wyobraźnią - POLE ZMYSŁÓW - bonusy Portalu Narodowa GA.PA - na dziś - PANACEA - Wirtualna Gra Wyobraźni i Skojarzeń "PANACEA"

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE