Polish English French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział 8Przedmioty Pamiątki... - Ich też małe historie

Pamiątka rodzinna Samowar Tulski – pamiątka rodzinna ze strony Ojca, miejsce: Lwów, Kraków

Zgłaszający Eksponat:
St.S.
podziel się z innymi:

Pozwalam sobie, po okresie wakacyjnym, przesłać do internetowej Galerii Narodowa GA.PA cyfrowe fotografie jeszcze dwu pamiątek rodzinnych:
oto pierwsza z nich, samowar tulski, napis na samowarze: TUŁA, PAWEŁ GUDKOW
To pamiątka rodzinna ze strony Ojca, miejsce: Lwów, Kraków.
Nie jestem pewien czasu pochodzenia – prawdopodobnie koniec XIX wieku.
Historia tej pamiątki, jak i wielu innych, jest już nieznana, niestety nie zachowały się szczegóły w naszej pamięci.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich odwiedzających galerię GA.PA,
St.S.

Komunikator galerii GA.PA - pole zmysłów - propozycja do wspólnego przemyślenia

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE