Polish English French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział 8Przedmioty Pamiątki... - Ich też małe historie

Zabytkowa pamiątka rodzinna z domu prapradziadków z Krakowa – filiżanka z XVIIIw?

Zgłaszający Eksponat:
St.S.
podziel się z innymi:

Szanowni Państwo,

pozwalam sobie zgłosić do internetowej galerii Narodowa GA.PA zabytkową pamiątkę rodzinną – filiżankę z domu prapradziadków z Krakowa.

To prawdopodobnie najstarsza nasza pamiątka rodzinna. Z całego serwisu ostała się tylko ta jedna filiżanka, trzymamy ją w domu jak relikwię, ona przypomina nam zwyczaje naszych przodków, jest małą refleksją wspomnień i naszych wspólnych tradycji rodzinnych, czyż przedmioty nie mogą mówić?

Z wyrazami szczerego oddania,

St.S.

Komunikator galerii GA.PA - pole zmysłów - propozycja do wspólnego przemyślenia

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE