[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 13Wspomnienia z Życiowych Podróży - Life Travel Memories...

Moje kolekcje fotografii ze świata – INDIE

Zgłaszający Eksponat:
Tadeusz J. Sokołowski
podziel się z innymi:

Tadeusz J. Sokołowski

Nacido 24. Abril 1947 en Cracovia, Polonia
Educacion profesional: geografo-economista (Universidad de Varsovia, 1971)
Carrera profesional: empresas estatales de comercio exterior, Centro de Estudios de Mercados, Camara Polaca de Comercio Exterior Consejero Comercial de la Embajada de Polonia en Caracas, Venezuela, Jefe de Oficina Comercial (1992 -97)

Ocupacion actual: tipo free-lancing, cooperacion con varias casas editoriales / encyclopedias, manuales escolares y otros libros / textos, fotos y traducciones

Hobby: viajes, linguistica, historia, entografia, caminatas de alta montana, flora tropical, fotografia
Individual presentacion fotografica /2003/ en la Galeria del banco BISE, (Bank Inicjatyw Spoleczno-Ekonomicznych), Varsovia bajo de los auspicios de BISE y Sociedad de la Exploracion de Varsovia

Born 24 April 1947 in Cracow,. Poland;
Education: geographer-economist (M.A.), University of Warsaw, 1971;
Professional carreer: state and non-state foreign trade organizations, Centre of Market Research,
Polish Chamber of Foreign Trade;
Chief of Commercial Mission / Commercial Counsellor at the Polish Embassy in Caracas,
Venezuela (1992-97);
Current occupation: free-lancing, co-operation with various publishing houses (encyclopaedias,
school manuals & other books /texts, photography & translations;
Individual photo exhibition (2003) at BISE Bank Gallery, Warsaw under the auspices of BISE and
Exploration Society.
_________________________________________________________________

INDIE

Państwo w Azji Południowej nad Morzem Arabskim i Zatoką Bengalską. Republika Federacyjna składająca się z 28 stanów i 7 terytoriów związkowych. Ludność 1,1 mld mieszkańców. Stolica – New Delhi. Obszar – 3288 tys. km2. Kraj wielonarodowościowy, którego ludność posługuje się ok. 850 językami. Językiem urzędowym jest hindi, a 17 innych języków posiada charakter regionalny; angielski uznawany jest za język pomocniczy (zna go wbrew wszelkim pozorom tylko 2,5% społeczeństwa . 74% ludności Indii posługuje się językami indoeuropejskimi (głównie w płn. części kraju), do których zaliczają się przede wszystkim: hindi, bengalski, marathi, urdu, gudżarati, orija, pendżabski, asamski i kaszmirski. Natomiast 24% mieszkańców mówi językami z rodziny drawidyjskiej (głównie na południu subkontynentu), wśród których należy głównie wymienić: telugu, tamilski, kannada i malajalam. Pozostałe -znacznie mniej rozpowszechnione – języki Indii należą do grupy austronezyjskiej i chińsko-tybetańskiej. Absolutnie przeważającym wyznaniem jest na obszarze Indii hinduizm (81% ludności), kolejno trzeba wymienić islam (12%), chrześcijaństwo (2,3%), sikhizm (1,4%) oraz buddyzm, dżinizm i parsów. W granicach Indii znajdują się 3 wielkie geograficzne jednostki strukturalne Azji: młode góry fałdowe – Himalaje, Karakorum i Góry Birmańskie; aluwialna Nizina Hindustańska oraz Półwysep Indyjski z wyżyną Dekanu. Na obraz gospodarki indyjskiej składają się zarówno prymitywne na ogół rolnictwo, tradycyjne rzemiosło oraz częściowo nowoczesny przemysł z elektrowniami jądrowymi i produkcją cenionych na całym świecie programów komputerowych. Rozwojowi gospodarki sprzyja przede wszystkim szeroka baza surowcowa, zaplecze naukowo-techniczne, uporządkowany system prawny oraz tworząca rozległy rynek wewnętrzny klasa średnia. Czynnikami ograniczającymi wzrost gospodarczy kraju pozostają wysokim przyrost naturalny i związany z nim problem przeludnienia wsi, brak stabilności politycznej, konflikty religijne, biurokracja i korupcja, analfabetyzm, zadłużenie wewnętrzne i zagraniczne oraz braki w zakresie infrastruktury (głównie drogowej i telekomunikacyjnej).

Komunikator galerii ga.pa - pole zmysłów - na dziś umieść proszę, po zalogowaniu, twoje propozycje inspirujących weblinków na temat każdego ze zmysłów (Kliknij na dany Zmysł)

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE