[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział 1Pamiątki: Małe Ojczyzny Świat Rodziców, Dziadków... Wspomnienia rodzinne, osobiste...

MAŁA OJCZYZNA MOSZCZENICA, Małopolska – pomoc wójta gminy Moszczenica Jerzego Wałęgi i innych dla rodzin z USA w poszukiwaniach rodzinnych korzeni w Europie

Zgłaszający Eksponat:
Tadeusz Wysocki - dla rodziny Mary Ann Hudzik / Chudzik w USA pochodzącej z Moszczenicy, Polska
podziel się z innymi:

“Gdzieś w Polsce, około 350 km na południowy-wschód od stolicy, 125 km od Krakowa – najbliższego ośrodka akademickiego, a 40 km od granicy ze Słowacją, na głębokiej prowincji leży nasza Moszczenica. Miejscowość zacna, trwale związana z dziejami ojczyzny i regionu od piastowskich początków, przez liczne zawieruchy wojenne, tragedie rozbiorów. Nie brak było w jej dziejach ludzi sławnych, znaczących. Kiedy w 1931 r. organizowano I Zjazd Inteligencji Moszczeńskiej stawiło na niego około 100 rodaków rozproszonych po kraju na czele z ówczesnym ordynariuszem diecezji tarnowskiej ks. bpem Leonem Wałęgą. To o naszej wiosce pisał Józef Rączkowski – znany polityk i literat dwudziestolecia międzywojennego – takie słowa: “W Moszczenicy, wielkiej, ładnej, bogatej wsi (…)”. Czy tak jest do dzisiaj?”.
(Jerzy Wałęga – Roz. I str. 7, fragment, “Moszczenica Zarys Dziejów 1348-1996”)

Książka to została przesłana przez W. Sz. Pana Jerzego Wałęgę, Wójta gminy Moszczenica do DHO#Galerii GA.PA wraz z trzema fotografiami w listopadzie 2003 r. dla pomocy Amerykanom Polskiego pochodzenia z USA (już kilka rodzin!) poszukujących swoich rodzin oraz kulturowych korzeni w Polsce – patrz tłumaczenie odpowiednich fragmentów tej książki w #Galerii GA.PA – Dział 11 – Polonica – Eksponat Nr 11-3.

Chcemy również tą skromną publikacją w #Galerii GA.PA podziękować W. Sz. Panu Wójtowi Jerzemu Wałędze z Moszczenicy za okazaną pomoc obywatelom USA polskiego pochodzenia i przesłanie tej książki oraz dodatkowych informacji.
GA.PA/2.12.2003

PS. Załączone przez Pana Wójta 3 fotografie (1 zdjęcie + 2 pocztówki) plus ta książka zostały przez nas wysłane do USA do rodziny Mary Ann (Hudzik/Chudzik pochodzącej z Moszczenicy), co spotkało się ze strony tej rodziny z USA z ogromnym wzruszeniem i podziękowaniami.

Tadeusz Wysocki – dla rodziny Mary Ann Hudzik / Chudzik w USA pochodzącej z Moszczenicy, Polska

Komunikator galerii GA.PA - pole zmysłów - propozycja do wspólnego przemyślenia

  • Widok
  • Smak
  • Ciepło
  • Dźwięk
  • Dotyk
  • Balans
  • Zapach
  • Ból
  • TARDIS

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE