[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 1Małe Ojczyzny, Świat Rodziców, Dziadków, Wspomnienia rodzinne... Small Homelands, The World of Parents, Grandparents, Family Memories...

MAŁA OJCZYZNA MOSZCZENICA, Małopolska – pomoc wójta gminy Moszczenica Jerzego Wałęgi i innych dla rodzin z USA w poszukiwaniach rodzinnych korzeni w Europie

Zgłaszający Eksponat:
Tadeusz Wysocki - dla rodziny Mary Ann Hudzik / Chudzik w USA pochodzącej z Moszczenicy, Polska
podziel się z innymi:

“Gdzieś w Polsce, około 350 km na południowy-wschód od stolicy, 125 km od Krakowa – najbliższego ośrodka akademickiego, a 40 km od granicy ze Słowacją, na głębokiej prowincji leży nasza Moszczenica. Miejscowość zacna, trwale związana z dziejami ojczyzny i regionu od piastowskich początków, przez liczne zawieruchy wojenne, tragedie rozbiorów. Nie brak było w jej dziejach ludzi sławnych, znaczących. Kiedy w 1931 r. organizowano I Zjazd Inteligencji Moszczeńskiej stawiło na niego około 100 rodaków rozproszonych po kraju na czele z ówczesnym ordynariuszem diecezji tarnowskiej ks. bpem Leonem Wałęgą. To o naszej wiosce pisał Józef Rączkowski – znany polityk i literat dwudziestolecia międzywojennego – takie słowa: “W Moszczenicy, wielkiej, ładnej, bogatej wsi (…)”. Czy tak jest do dzisiaj?”.
(Jerzy Wałęga – Roz. I str. 7, fragment, “Moszczenica Zarys Dziejów 1348-1996”)

Książka to została przesłana przez W. Sz. Pana Jerzego Wałęgę, Wójta gminy Moszczenica do DHO#Galerii GA.PA wraz z trzema fotografiami w listopadzie 2003 r. dla pomocy Amerykanom Polskiego pochodzenia z USA (już kilka rodzin!) poszukujących swoich rodzin oraz kulturowych korzeni w Polsce – patrz tłumaczenie odpowiednich fragmentów tej książki w #Galerii GA.PA – Dział 11 – Polonica – Eksponat Nr 11-3.

Chcemy również tą skromną publikacją w #Galerii GA.PA podziękować W. Sz. Panu Wójtowi Jerzemu Wałędze z Moszczenicy za okazaną pomoc obywatelom USA polskiego pochodzenia i przesłanie tej książki oraz dodatkowych informacji.
GA.PA/2.12.2003

PS. Załączone przez Pana Wójta 3 fotografie (1 zdjęcie + 2 pocztówki) plus ta książka zostały przez nas wysłane do USA do rodziny Mary Ann (Hudzik/Chudzik pochodzącej z Moszczenicy), co spotkało się ze strony tej rodziny z USA z ogromnym wzruszeniem i podziękowaniami.

Tadeusz Wysocki – dla rodziny Mary Ann Hudzik / Chudzik w USA pochodzącej z Moszczenicy, Polska

Komunikator galerii ga.pa - pole zmysłów - na dziś umieść proszę, po zalogowaniu, twoje propozycje inspirujących weblinków na temat każdego ze zmysłów (Kliknij na dany Zmysł)

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE