[wpml_language_selector_widget]
Polish English
[wpml_language_selector_widget]
Polish English
Dział Section 12Pomoc w poszukiwaniach Historii Rodzin - Fotografie, Dokumenty, Wspomnienia... Help with Family History Roots Search, Photographs, Documents, Memories...

List otwarty: Objęcie patronatem MKiDN niezwykle cennej dla kraju inicjatywy „Metryki.Genealodzy.pl”

Zgłaszający Eksponat:
Tadeusz Wysocki
podziel się z innymi:

Warszawa, dnia 8.03.2011

mgr Tadeusz Wysocki

Warszawa

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski
Pan Bogdan Zdrojewski

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

 

Dotyczy: Objęcia patronatem MKiDN niezwykle cennej dla kraju inicjatywy „Metryki.Genealodzy.pl”

W. Szanowny Panie Ministrze,

Pozwalam sobie zwrócić uwagę Pana i Ministerstwa kierowanego przez Pana na niezwykłą inicjatywę, która winna być natychmiast wsparta z całej siły przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego kraju – otóż grupa genealogów amatorów skupiona wokół Polskiego Towarzystwa Genealogicznego i kilkunastu Towarzystw Regionalnych od kilku lat społecznie indeksuje i umieszcza w internecie metryki zapisów z ksiąg parafialno/cywilnych w Polsce.

Jest to praca ogromna i niezwykle wartościowa również dla setek tysięcy Polaków i ich rodzin rozrzuconych po całym świecie dla odkrywania ich rodzinnych korzeni i polskiego dziedzictwa narodowego, genealogia w świecie staje się bardzo popularnym poszukiwaniem rodzinnych korzeni i związanymi z tym wartościami pamięci narodowej – zwracam uwagę na podziękowania za tą inicjatywę umieszczane na światowych forach genealogicznych – jest to kapitalna promocja Polski jako kraju otwartego, nowoczesnego, i potrafiącego zachowywać dla wszystkich najcenniejsze wartości i zapisy pamięci narodowej.

Inicjatywa ta wymaga jak największej pomocy ze strony polskiego Ministerstwa i nie może być porównana z każda inną wspieraną przez MKIDN. Zapraszam Pana i Pana współpracowników do poznania szczegółów tej inicjatywy na internetowej stronie PTG : http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php czy http://www.geneteka.genealodzy.pl/

Niniejszym występuję z propozycją objęcia przez kierowane przez Pana Ministerstwo patronatu nad tą niezwykle cenną dla naszego kraju inicjatywą.

Proszę o odpowiedź w sprawie mojej obywatelskiej propozycji.

 

Z wyrazami jak najgłębszego szacunku,

Tadeusz Wysocki

Komunikator galerii GA.PA - pole zmysłów - propozycja do wspólnego przemyślenia

  • Widok
  • Smak
  • Ciepło
  • Dźwięk
  • Dotyk
  • Balans
  • Zapach
  • Ból
  • TARDIS

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE