Polish English French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział 1Pamiątki: Małe Ojczyzny Świat Rodziców, Dziadków... Wspomnienia rodzinne, osobiste...

Powrót do Polskiej Ojczyzny – Karta Ewakuacyjna Rodziny 31.03.1945 z Sasowa (teraz dobry sąsiad Ukraina)

Zgłaszający Eksponat:
MARIA WOJCIECHOWSKA
podziel się z innymi:

KARTA EWAKUACYJNA RODZINY WOJCIECHOWSKICH Z SASOWA (OBECNIE UKRAINA) WYDANA 31 MARCA 1945

Komunikator galerii GA.PA - pole zmysłów - propozycja do wspólnego przemyślenia

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE