[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 4 — PROSZĘ KLIKNĄĆ NA TYTUŁ / FOTOGRAFIĘ DANEGO EKSPONATU — UWAGA – UKAŻE SIĘ PIERWSZA FOTOGRAFIA – JEŚLI JEST W EKSPONACIE WIĘCEJ FOTOGRAFII – POCZEKAJ NA AUTOMATYCZNE PRZEWIJANIE ALBUMU FOTOGRAFI, LUB KLIKNIJ NA KOLEJNĄ KROPKĘ POD FOTOGRAFIAMI — KLIKNIĘCIE NA UKAZUJĄCE SIĘ FOTOGRAFIE MOŻE NIEKTÓRE Z NICH NA EKRANIE WYODRĘBNIĆ I ZWIĘKSZYĆ – PODWÓJNE KLIKNIĘCIE NA NIĄ MOŻE FOTOGRAFIĘ ZWIĘKSZYĆ ZNACZNIEArchiwa Rodzinne, Zbiory, Wirtualne Portrety Przodków, Skarby Odkrywane... Family Archives, Collections, Virtual Portraits of Ancestor, Treasure finds...

Genealogia i Historia Rodziny Mieczysława Kosza – wpis uzupełniający – odkrywane ślady genealogiczne

Zgłaszający Eksponat:
Portal Narodowa GA.PA
podziel się z innymi:

GENEALOGIA I HISTORIA RODZINY Mieczysława ‘Mietka’ Kosza – odkrywane ślady genealogii rodzinnej

I. Historyczne Ślady Rodzinnych Domów: Mama Agata Kyć i przodkowie wiek gł. XVIII – KOMARÓW (KOMORÓW) – lubelskie k/Zamościa

1. Z opisania współczesnej parafii KOMARÓW: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafie/parafia-swietej-trojcy-komarow

Do parafii należą miejscowości: Antoniówka, Huta Komarowska, Janówka, Komarów, Krzywystok, Księżostany, Ruszczyzna, Wolica Brzozowa, Wolica Śniatycka

Rys historyczny

Według tradycji założycielami Komarowa (początkowa nazwa Komorów) byli w I. poł. w. XVI Sanguszkowie. Początki miasta nie są jednak dokładnie znane. W 1578 r. Komarów występuje jeszcze jako wieś. Około poł. w. XVIII właścicielami Komarowa zostali Mierowie z Wożuczyna. Prawa miejskie nadane zostały zapewne w 3. ćw. w. XVIII, za Jana Miera, starosty tyszowieckiego, późniejszego kasztelana inflanckiego. W 1785 właścicielem Wojciech Węgliński, kasztelan chełmski (zm. w tymże roku). Utrata praw miejskich nastąpiła w latach: 1869-70. Ośrodkiem miasta był prostokątny rynek z ulicami wychodzącymi z naroży, oraz po jednej ze środków południowej i wschodniej pierzei; wzdłuż pierzei północnej przechodziła droga przelotowa Zamość-Tyszowce. Od w. XVII zaczęła działać filia parafii w Łabuniach. Uposażona została przez Jana Miera z Wożuczyna. Razem z parafią macierzystą w Łabuniach należała do diecezji chełmskiej i wchodziła w skład dekanatu zamojskiego. W w. XIX, w nowych granicach diecezjalnych, również zmieniła swoją przynależność dekanalną (m.in. Tomaszów). Usamodzielnienie kościoła komarowskiego nastąpiło na początku w. XX. W r. 1905 bp Franciszek Jaczewski erygował tu parafię. Powstała ona na skutek podziału parafii łabuńskiej. W dziejach społeczności parafialnej ciężkim okresem była II wojna światowa, kiedy Zamojszczyznę dotknęła szczególnie akcja eksterminacyjna. Jeszcze po zakończeniu działań wojennych sporo ucierpiała miejscowa ludność od UPA (do r. 1947).

Do w. XIX teren ten zamieszkiwał pewien odsetek katolików obrządku wschodniego. Po r. 1875 zmuszono ich do przejścia na prawosławie.

2. Monografia rzymskokatolickiej parafii Świętej Trójcy w Komarowie 1920-2015 Komarów – filia parafii Łabunie 1750-1920 Ecclesia SS Trinitatis in Komarów Renata Kulik, Henryk Kulik: http://www.parafiakomarow.pl/wp-content/uploads/2019/10/monografia_parafia_rzym_komarow_2.pdf

Zbieżność nazwisk i rodzin mieszkańców – czy występuje?:

2a. Zgodnie z głównym wpisem o Genealogii Mieczysława Kosza: https://narodowa.pl/exhibits/proba-opisania-genealogii-i-historii-rodzinnego-domu-przodkow-mieczyslaw-kosz/

Krok 5. Może jeszcze coś dla wytrwałych (choć w tym pierwszym bazowym szkoleniu nie jest to wymagane). Czy możemy odnaleźć imię ojca Wojciecha, czyli praprapradziadka Józefa. Wtedy musimy przejść do indeksów Małżeństw, i znajdujemy:

NAZWISKO MĘŻA IMIĘ MĘŻA NAZWISKO ŻONY IMIĘ ŻONY PARAFIA AKT ROK UWAGI
Kyc Józef Chorzępa Marianna Komarów 10 1812  On- O: Wawrzyniec, M: Katarzyna Dragan; Ona- O: Antoni, M: Zofia zd. Łącka, wdowiec po Agnieszce Prusnal (Prucnal)

A więc z rubryki Uwagi i linku do skanu mamy z tego skanu podstawowe informacje: zgodnie z kościelnym zwyczajem ślub odbył się w parafii panny młodej (a więc Komarów, filia parafii Łabunie). Pan młody Józef Kyc (32 lata – stąd urodzony w 1780 roku) włościanin z miejscowości Dąbrowa, wdowiec po Agnieszce Prusnal (Prucnal), ślub z Marianną Chorzępa (15 lat – stad urodzona w 1797 roku), której ojcem był Antoni Chorzępa, a matką była Zofia Chorzępa z domu Łącka.

Wpis podaje imię ojca Józefa (prapraprapradziadka) Mieczysława Kosza – to Wawrzyniec Kyc (można założyć, że rok jego urodzenia to ok. 1750), miejsce zamieszkania jego i rodziny to Dąbrowa.

2b. A więc mamy metrykalny zapis ślubu pradziadka Józefa Kyc z prababcią Marianną Chorzępa – rok 1812, kościół Komarów filia parafii Łabunie, ojciec pana młodego Wawrzyniec Kyc, matka pana młodego Katarzyna Kyc z domu Dragan, ojciec panny młodej Antoni Chorzępa, matka panny młodej Zofia Chorzępa z domu Łącka, pradziadek Józef Kyc był wdowcem po Agnieszce Kyc z domu Prusnal (Prucnal).

2c. WYNIK:

http://www.parafiakomarow.pl/wp-content/uploads/2019/10/monografia_parafia_rzym_komarow_2.pdf

Monografia rzymskokatolickiej parafii Świętej Trójcy w Komarowie 81 7. Osoby świeckie związane z parafią i nie tylko – wybrane biogramy, przyczynek do „Komarowskiego Słownika Biograficznego”:

7.29. Dragan Jędrzej
W 1807 roku ufundował kościołowi w Komarowie-Osadzie puszkę na komunikanty (miedź, srebro)696. Puszka przetrwała do czasów współczesnych

(a więc z powiązanej rodziny Dragan w parafii Komarów – wiek XVIII/XIX – notowany Jędrzej Dragan, urodzony ok. roku 1750, nazwijmy to “rówieśnik” prapradziadka Mieczysława Kosza – Wawrzyńca Kyca)

II. Sprawdzenie parafii Łabunie:

0

o

o

o

 

Propozycje gry z pamięcią i wyobraźnią - POLE ZMYSŁÓW - bonusy Portalu Narodowa GA.PA - na dziś - PANACEA - Wirtualna Gra Wyobraźni i Skojarzeń "PANACEA"

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE