[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 12 — PROSZĘ KLIKNĄĆ NA TYTUŁ / FOTOGRAFIĘ DANEGO EKSPONATU — Pomoc w poszukiwaniach Historii Rodzin - Fotografie, Dokumenty, Wspomnienia... Help with Family History Roots Search, Photographs, Documents, Memories...

GA.PA / PGF HELP ROOM No 33

Zgłaszający Eksponat:
Adam & Katarzyna
podziel się z innymi:

—– Original Message —–
From: “Magroski”
To: <narodowa@narodowa.pl >
Sent: Thursday, September 16, 2004 3:57 PM
Subject: Marriage certificates – PolGenForum Search Room

> Dear Forum,

> I’d like your help to fill in the blanks, correct any wrong parts and
> translation of these two marriage certificates.
> Please, read my notes after the text in Polish.
>
> Adam & Katarzyna
>
> 1. Dobrzejewice. Dzialo sie w Dobrzejewicach dnia trzynastego
> 2. lutego roku tysiac osmset trzydziestego drugiego o godzinie
> 3. dziewiatej rano? wiadomo czyniemy ze w przytomnosci
> 4. swiadkow Franciszka Jasienkiego lat trzydziesci osm
> 5. majacy i Walentego Jasienkiego? lat piecdziesiat, ____
> 6. ____ _________ z Dobrzynie? na dniu dzisiejszym?
> 7. zawartem zostalo religijne malzenstwo pó miedzy
> 8. ADAMin Magrowskich lat trzydziesci szesc licacym
> 9. Adamin ___________ z Dobrzejewice synem Jana i
> 10. Barbara; a KATARZYNA Wdzieckowski panna lat
> 11. dwadziescia dwa majacy slu…w Dobrzejewicach cor-
> 12. ka Wojciech i Katarzyna. Malzenestwo to poprzedzily
> 13. trzy zopowiedzie w dniach piecnastem, dwadziestem
> 14. drugien i dwadziestem ______stycznia _____ ______
> 15. w parafii Dobrzejewicach _____ _____ zezwolenie____
> 16. ____ _____ _____ ______ ____ . Tomowanie
> 17. malz… minasty… malzen… ___ ___
> 18. ____ ze zad… ___ przed slubem ____
> 19. Akt ten stawajaceum ………………………….zostal
>
> Notes: The index states this marriage is between Adam Magrowski
> and Katarzyna Wdzieckowska (surnames are pretty clear in the index)
> So, why there is another Adam being mentioned in line 9?
> Which one of these Adam is son of Jan and Barbara?
>
> Katarzyna & Jan
>
> 1. Dobrzejewice. Dzialo sie w Dobrzejewicach dnia dzisiejszym dwodzies-
> 2. tego drugiego stycznia tysiac osiemset czterdziestego dziewieclego
> 3. roku, o godzinie o jedenasty przed poludnien wiadomo czynie-
> 4. my ze w przytomnosci swiadkow Marya Wienkowskiego
> 5. lat trzydziesci dziewiec i Jana Kowalskiego lat trzydziesci licza-
> 6. cych rolnikow? w Dobrzejewicach zamieskalych wsi? Kr…ch?;
> 7. na dniu dzisiejszym zawarte zostalo religijne malzenstwo
> 8. miedzy JANem Jastrzebskim wyrobkiem wdocem po nie-
> 9. gdys Rozali zmarly w ___ ____ roku szesctego?
> 10. w miescie ____ zamieskalych w Dobrzejewicach i
> 11. _____ z Dobrzejwicach z _____ Jastrzebski wyro-
> 12. bkiem w Dobrzejewicach zamieskalych, lat czterdziesci licza-
> 13. cym; a Katarzyna Magrowska wdowa po niegdys Adamie
> 14. Magrowskim rolnik? zmarlym w Dobrzejwicach ____
> 15. __ lat ____wyrobkiem _____ _____ w Dobrzejewi-
> 16. cach zamieskala a urodzenia w wsi Moszczo….. para-
> 17. fii Koko…. z Mateusza i Marianny malzonkow Wiesko-
> 18. wich ______ _____ ______ w Dobrzejewicach zamies-
> 19. kalych ____ lat czterdziesci liczacy malzenstwo
> 20. po przedzily trzy zopowiedzie w dniach dziewiecnastym, ___
> 21. ___ szostym grudnia roku szestego ______ ______
> 22. roku ___ trzydziestym,piec… grudnia roku szezte-
> 23. go _____ i ____ i ________, ________ w para-
> 24. fii Dobrzejewicach. Tomowanie
> 25. ____
> 26. ____. Akt ten __________I swiadkow _______ I
> 27. _____ _______ _______ ________ zostal ____ ____ ____.
>
> Notes: If Katarzyna is Adam’s widow, I’d say they are the couple
> mentioned in the previous certificate.
> However, Katarzyna’s parents were Wojciech & Katarzyna and now they are
> Mateus & Maryana.
> How can? I’m really confused about these two certificates.
> Sorry I wasn’t able to get a better copy of this one.

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE