[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 12Pomoc w poszukiwaniach Historii Rodzin - Fotografie, Dokumenty, Wspomnienia... Help with Family History Roots Search, Photographs, Documents, Memories...

GA.PA / PGF HELP ROOM No 33

Zgłaszający Eksponat:
Adam & Katarzyna
podziel się z innymi:

—– Original Message —–
From: “Magroski”
To: <narodowa@narodowa.pl >
Sent: Thursday, September 16, 2004 3:57 PM
Subject: Marriage certificates – PolGenForum Search Room

> Dear Forum,

> I’d like your help to fill in the blanks, correct any wrong parts and
> translation of these two marriage certificates.
> Please, read my notes after the text in Polish.
>
> Adam & Katarzyna
>
> 1. Dobrzejewice. Dzialo sie w Dobrzejewicach dnia trzynastego
> 2. lutego roku tysiac osmset trzydziestego drugiego o godzinie
> 3. dziewiatej rano? wiadomo czyniemy ze w przytomnosci
> 4. swiadkow Franciszka Jasienkiego lat trzydziesci osm
> 5. majacy i Walentego Jasienkiego? lat piecdziesiat, ____
> 6. ____ _________ z Dobrzynie? na dniu dzisiejszym?
> 7. zawartem zostalo religijne malzenstwo pó miedzy
> 8. ADAMin Magrowskich lat trzydziesci szesc licacym
> 9. Adamin ___________ z Dobrzejewice synem Jana i
> 10. Barbara; a KATARZYNA Wdzieckowski panna lat
> 11. dwadziescia dwa majacy slu…w Dobrzejewicach cor-
> 12. ka Wojciech i Katarzyna. Malzenestwo to poprzedzily
> 13. trzy zopowiedzie w dniach piecnastem, dwadziestem
> 14. drugien i dwadziestem ______stycznia _____ ______
> 15. w parafii Dobrzejewicach _____ _____ zezwolenie____
> 16. ____ _____ _____ ______ ____ . Tomowanie
> 17. malz… minasty… malzen… ___ ___
> 18. ____ ze zad… ___ przed slubem ____
> 19. Akt ten stawajaceum ………………………….zostal
>
> Notes: The index states this marriage is between Adam Magrowski
> and Katarzyna Wdzieckowska (surnames are pretty clear in the index)
> So, why there is another Adam being mentioned in line 9?
> Which one of these Adam is son of Jan and Barbara?
>
> Katarzyna & Jan
>
> 1. Dobrzejewice. Dzialo sie w Dobrzejewicach dnia dzisiejszym dwodzies-
> 2. tego drugiego stycznia tysiac osiemset czterdziestego dziewieclego
> 3. roku, o godzinie o jedenasty przed poludnien wiadomo czynie-
> 4. my ze w przytomnosci swiadkow Marya Wienkowskiego
> 5. lat trzydziesci dziewiec i Jana Kowalskiego lat trzydziesci licza-
> 6. cych rolnikow? w Dobrzejewicach zamieskalych wsi? Kr…ch?;
> 7. na dniu dzisiejszym zawarte zostalo religijne malzenstwo
> 8. miedzy JANem Jastrzebskim wyrobkiem wdocem po nie-
> 9. gdys Rozali zmarly w ___ ____ roku szesctego?
> 10. w miescie ____ zamieskalych w Dobrzejewicach i
> 11. _____ z Dobrzejwicach z _____ Jastrzebski wyro-
> 12. bkiem w Dobrzejewicach zamieskalych, lat czterdziesci licza-
> 13. cym; a Katarzyna Magrowska wdowa po niegdys Adamie
> 14. Magrowskim rolnik? zmarlym w Dobrzejwicach ____
> 15. __ lat ____wyrobkiem _____ _____ w Dobrzejewi-
> 16. cach zamieskala a urodzenia w wsi Moszczo….. para-
> 17. fii Koko…. z Mateusza i Marianny malzonkow Wiesko-
> 18. wich ______ _____ ______ w Dobrzejewicach zamies-
> 19. kalych ____ lat czterdziesci liczacy malzenstwo
> 20. po przedzily trzy zopowiedzie w dniach dziewiecnastym, ___
> 21. ___ szostym grudnia roku szestego ______ ______
> 22. roku ___ trzydziestym,piec… grudnia roku szezte-
> 23. go _____ i ____ i ________, ________ w para-
> 24. fii Dobrzejewicach. Tomowanie
> 25. ____
> 26. ____. Akt ten __________I swiadkow _______ I
> 27. _____ _______ _______ ________ zostal ____ ____ ____.
>
> Notes: If Katarzyna is Adam’s widow, I’d say they are the couple
> mentioned in the previous certificate.
> However, Katarzyna’s parents were Wojciech & Katarzyna and now they are
> Mateus & Maryana.
> How can? I’m really confused about these two certificates.
> Sorry I wasn’t able to get a better copy of this one.

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE