[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 9 — PROSZĘ KLIKNĄĆ NA TYTUŁ / FOTOGRAFIĘ DANEGO EKSPONATU — UWAGA – UKAŻE SIĘ PIERWSZA FOTOGRAFIA – JEŚLI JEST W EKSPONACIE WIĘCEJ FOTOGRAFII – POCZEKAJ NA AUTOMATYCZNE PRZEWIJANIE ALBUMU FOTOGRAFI, LUB KLIKNIJ NA KOLEJNĄ KROPKĘ POD FOTOGRAFIAMI — KLIKNIĘCIE NA UKAZUJĄCE SIĘ FOTOGRAFIE MOŻE NIEKTÓRE Z NICH NA EKRANIE WYODRĘBNIĆ I ZWIĘKSZYĆ – PODWÓJNE KLIKNIĘCIE NA NIĄ MOŻE FOTOGRAFIĘ ZWIĘKSZYĆ ZNACZNIEGenealogia, Historia Rodziny, Genealogiczne Ślady i Pamiątki… Genealogy, Family History, Genealogical Traces and Mementos...

Genealogy – My 2nd GGpa Franciszek Kalski an organist in Polish churches 19th c Europe

podziel się z innymi:

THE FAMILY KALSKI HISTORY AND GENEALOGY FROM EUROPE – POLAND, part 1.

This is a brief story of my 2nd great-grandfather, Franciszek Kalski. Franciszek was born in 1833 in Krzewo, parish and church Drozdowo, Podlaskie, Poland to woodsman and peasant farmers Jan Kalski and Helena nee Golebiewska. Franciszek grew up in and around Krzewo with 9 brothers and sisters where they were educated and helped their parents farm the land. According to Wikipedia: “Krzewo is a village in the administrative district of Gmina Piątnica, within Łomża County, Podlaskie Voivodeship, in north-eastern Poland. It lies approximately 13 kilometers south-east of Piątnica, 12 km east of Łomża, and 62 km west of the regional capital Białystok

Here is a link to the picture of the family ancestral catholic church in Poland in Drozdowo, the catholic parish Drozdowo was errected in the 1435 year:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Jakuba_Aposto%C5%82a_w_Drozdowie#/media/Plik:Drozdowo_kosciol_03.jpg

Here is a link to some pictures of Drozdowo, including the picture of the Drozdowo church interior:

https://lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/369cedc0d27ac7a/drozdowo.html

Finally, with family virtual trip to Poland, here is the link to some pictures of this place Drozdowo and area, located on the river Narew, with beatiful nature, and with very old Polish historical traditions:

https://lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/369cedc0d27ac7a/gra-terenowa-po-drozdowie.html

The family were Catholics and attended the local church and it was there Franciszek studied music and learned the trade of organist. According to a translated document about how organists learned their trade, Marta Chojnowska from the Diocese of Lomza, provided this translated statement:

The organist was usually chosen by the priest from among the boys of the parish. He had to be talented in music and be a good catholic. He learned his trade in the church, from the former organist. After learning, he would stay in the parish and take over the functions of the former organist. Sometimes he went to another parish, usually located not far from the previous one. The profession was often passed from father to son. Organists learned to read and write because they were the ones most often entrusted with the entries in the metric books. They lived in organists’ houses on the parish grounds and also fulfilled the role of clerks at the parishes. Priests were often absent and an organist had to be there and take registrations of baptisms, weddings and deaths on a regular basis .”

While growing up in the small village of Krzewo, Franciszek would have been familiar with a village carpenter Piotr Józwik and his wife Marianna Jóżwik nee family Olender.  They had a daughter born in 1834 and named her Justyna.  It was Justyna who would become Franciszek’s first wife. Because the village was small, villagers knew one another and it can be speculated that Franciszek and Justyna may have been playmates.

Franciszek, now around 20 years old, moved from Krzewo to Lomza where he began working as organist.  Now employed, Franciszek began thinking about marriage and in October 1854 while staying in the village of Szczepankowo, at the age of 21, proposed to Justyna Józwik who was living with her parents then in Tarnowo, Podlaskie, Poland. The banns of marriage as required by Catholic Church Law, were posted in catholic churches on October 29, November 5 and November 12, 1854 and there being no objections to the marriage, at 5pm on November 13, 1854 Franciszek and Justyna were marriage.  The marriage was witnessed by Józef Kasicki 50 years old and Józef Bieńkowski 38 years old, both from Miastkowo. Here is a picture of the Catholic Church in Miastkowo:

http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/283,Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+par.+p.w.+MB+R%C3%B3%C5%BCancowej+z+1863r.htm

On April 14, 1855, their first son, Władysław Kalski was born in Szczepankowo. Between the Spring of 1855 and 1857, Franciszek and Justyna moved to Burzyn, Podlaskie, Poland where he worked as an organist.  In 1857, their second child was born, Franciszek Kalski.  Between 1858 and 1870, Franciszek and Justyna had Marianna, Alexander, Marceli, Aniela, Walenty. and Aleksy. Aleksy was born and died in late 1869 and mother Justyna Kalski nee Jozwik died in March 1870 at the age of 37.

Faced with a number of little children to care for without a mother, Franciszek was introduced to and married Franciszka Brack.  Franciszka was the daughter of the local innkeeper and cooper Ferdynand Brack and Zuzanna Brack nee family Zagiewka. Franciszek was 37 and Franciszka was 20 and were married in Burzyn in 1870 and together had 10 children, including the second born, Bronisław Kalski – my great grandfather.

Franciszek and Franciszka lived in Burzyn for several years before moving to Wizna, Podlaskie, and then to Pniewo, Podlaskie, where he worked as an organist.  Sadly at 10 am on 19 June 1900, Franciszek died surrounded by his wife, his sister and her husband, Mateusz Nowicki, and a family friend Jozef Wiśniewski.

 

Fr. Charles Henderson, Baltimore, USA

Exhibition main 3 pictures: the church of Drozdowo, sources of pictures and net links: Open Internet

PS. by Portal Narodowa GA.PA: To show the family story more, here is the part of the incredible family history of the great-grandfather Bronislaw Kalski:

“In the year 1897, the young Bronislaw Kalski, decided to move 3,000 miles over the unknown ocean to start his new live in America. He arrived and settled in Baltimore Maryland where began working as an organist and teacher in the American Polish speaking school.” 

The part of great grandfather Bronisław Kalski’s life story placed in the Narodowa GA.PA Portal, with the help of Polish PTG Forum, mainly of ‘Katarzyna’ – Katarzyna Pasik and other helpers!

https://narodowa.pl/exhibits/bronislaw-kalski/

 

==

The text translated into Polish by Portal Narodowa GA.PA:

=

MÓJ PRAPRADZAIDEK FRANCISZEK KALSKI Z KRZEWA, ORGANISTA W KATOLICKICH KOŚCIOŁACH, PODLASKIE, POLSKA

HISTORIA I GENEALOGIA RODZINY KALSKI – EUROPA – POLSKA, część 1.

Oto krótka historia mojego prapradziadka Franciszka Kalskiego. Franciszek urodził się w 1833 roku w rodzinnym domu w miejscowości Krzewo, w parafii i rodzinnym kościele Drozdowo, w województwie podlaskim, w rodzinie drwali i chłopów Jana Kalskiego i Heleny Kalskiej z domu Gołębiewska. Franciszek dorastał w Krzewie z 9-ma braćmi i siostrami, gdzie oni uczyli się i pomagali rodzicom w uprawie ziemi. Według Wikipedii: “Krzewo – wieś w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Piątnica, jest położona około 13 kilometrów na południowy wschód od miasta Piątnica, 12 kilometrów na wschód od miasta Łomża i 62 kilometrów na zachód od stolicy regionalnego województwa miasta Białystok”.

Oto internetowy link do zdjęć z rodzinnym katolickim kościołem w Drozdowie, katolicka parafia Drozdowo była erygowana w 1435 roku:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Jakuba_Aposto%C5%82a_w_Drozdowie#/media/Plik:Drozdowo_kosciol_03.jpg

Here is a link to some pictures of Drozdowo, including the picture of the Drozdowo church interior:

Poniżej internetowy link do kilku zdjęć, w tym zdjęcia wnętrza kościoła w Drozdowie:

https://lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/369cedc0d27ac7a/drozdowo.html

Na koniec, w ramach rodzinnej wirtualnej podróży po Polsce, oto link do zdjęć z okolic Drozdowa, położonego nad rzeką Narew, z piękną przyrodą i bardzo starymi historycznymi tradycjami Polski:

https://lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/369cedc0d27ac7a/gra-terenowa-po-drozdowie.html

Tak więc rodzina była katolikami, uczęszczała do miejscowego kościoła w Drozdowie, i to właśnie tam młody Franciszek uczył się muzyki i zawodu organisty. O tym jak organiści uczyli się swojego fachu, w przetłumaczonym dokumencie pisze Pani Marta Chojnowska z Diecezji Łomżyńskiej:

“Organistę zwykle wybierał ksiądz spośród chłopców w parafii. Musiał on mieć muzyczny talent i być dobrym katolikiem. Swojego zawodu uczył się w kościele od starszego organisty. Po zdobyciu wiedzy pozostawał w parafii i przejmował funkcję głównego organisty. Czasami udawał się do innej parafii, zwykle położonej niedaleko poprzedniej. Zawód ten często przechodził z ojca na syna. Organiści uczyli się czytać i pisać, ponieważ to im najczęściej powierzano pomoc w zapisach ksiąg kościelnych. Mieszkali oni w domach organistów znajdujących się na terenie parafii, pełnili także pomocniczą funkcję urzędników przy parafiach, jakim byli księża proboszczowie. Księża ci byli często nieobecni, na miejscu musiał być organista i na bieżąco przyjmować od zgłaszających dane o urodzeniach, ślubach i zgonach”.

Dorastając w małej wsi Krzewo Franciszek znał wiejskiego stolarza Piotra Jóźwika i jego żonę Mariannę Jóźwik z domu Olender. Mieli oni córkę urodzoną w 1834 roku, której nadano imię Justyna. Ta właśnie Justyna została pierwszą żoną Franciszka. Ponieważ wieś była mała, mieszkańcy świetnie się znali i można przypuszczać, ze Franciszek i Justyna mogli być towarzyszami zabaw dziecięcych.

Franciszek, wtedy w wieku około 20 lat, przeprowadził się z Krzewa do pobliskiego miasta Łomża, gdzie został zatrudniony w kościele jako organista. Mając stałą pracę Franciszek zaczął myśleć o małżeństwie i w październiku 1854 roku podczas pobytu w pobliskiej wsi Szczepankowo, mając 21 lat, oświadczył się Justynie Jóźwik, która wtedy mieszkała z rodzicami w Tarnowie położonym w tym samym województwie podlaskim. Wymagane przez prawo katolickie przy kościelnym ślubie oficjalne zapowiedzi małżeństwa ogłoszono w katolickich kościołach w dniach 29-go października, 5-go listopada, oraz 12 listopada 1854 roku (wszelkie daty w tej rodzinnej historii podane są w kalendarzu juliańskim, różniącym się o 11 dni od kalendarza gregoriańskiego) i przy braku sprzeciwu wobec zawarcia małżeństwa – o godzinie 17:00 dnia 13-go listopada 1854 roku w katolickim kościele połączono Franciszka i Justynę małżeńskim węzłem. Świadkami na ślubie kościelnymi byli Józef Kasicki lat 50 i Józef Bieńkowski lat 38, obaj z Miastkowa.  Oto internetowy link do zdjęcia katolickiego kościoła w Miastkowie:

http://www.ciekawepodlasie.pl/opis/283,Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+par.+p.w.+MB+R%C3%B3%C5%BCancowej+z+1863r.htm

14-go kwietnia 1855 roku urodził się w Szczepankowie ich pierwszy syn Władysław Kalski. Wiosną w latach 1855-1857 rodzice Franciszek i Justyna przenieśli się do pobliskiej miejscowości Burzyn – to samo województwo podlaskie, gdzie Franciszek zatrudnił się w miejscowym kościele również jako organista. W roku 1857 urodziło im się drugie dziecko – Franciszek Kalski. W latach 1858-1870 Franciszkowi i Justynie na świat przyszły ich kolejne dzieci Marianna, Aleksander, Marceli, Aniela, Walenty i Aleksy. Aleksy urodził się i zmarł w tym samym 1869 roku, natomiast mama Justyna Kalska (z domu Jóźwik) zmarła w marcu 1870 roku w wieku 37-miu lat.

Tata Franciszek, posiadając tak wiele dzieci, którymi musiał się opiekować, poznał Franciszkę Brack i ją poślubił. Franciszka Brack była córką lokalnego karczmarza i bednarza Ferdynanda Bracka i Zuzanny Brack z rodziny Zagiewek (Żagiewek). Franciszek miał 37 lat, a Franciszka 20 lat, kiedy wzięli ślub w tej miejscowości i kościele w Burzynie w 1870 roku, mieli oni razem 10-cioro dzieci, w tym jako drugie dziecko – to Bronisław Kalski – mój pradziadek.

Franciszek Kalski i Franciszka Kalska (z domu Brack) z rodziną przez kilka lat mieszkali w Burzynie, po czym przenieśli się miejscowości Wizna, a potem do miejscowości Pniewo, położonych w tym samym województwie podlaskim, gdzie Franciszek zatrudnił się w lokalnych kościołach również jako organista. Niestety, 19 czerwca 1900-go roku o godzinie 10:00 Franciszek zmarł żegnany przez żonę Franciszkę, całą rodzinę, w tym przez siostrę żony i jej męża Mateusza Nowickiego oraz przyjaciela rodziny Józefa Wiśniewskiego.

 

Ks. Charles Henderson,  Baltimore, USA

3 główne zdjęcia galerii: kościół Drozdowo, źródła zdjęć i internetowych linków: Open Internet

P.S. Portal Narodowa GA.PA:

Dla pokazania dalszych niezwykłych losów tej rodziny Kalskich, oto fragment historii życia pradziadka Bronisława Kalskiego:

“W roku 1897 młody Bronisław Kalski podjął decyzję o przebyciu 3.000 mil poprzez nieznany ocean, dla rozpoczęcia jego nowego życia w Ameryce. Przyjechał i osiadł w Baltimore stan Maryland, gdzie rozpoczął pracę jako organista i nauczyciel w amerykańskiej szkole z polskim językiem”.

Jest to fragment rodzinnej historii i genealogii Bronisława Kalskiego umieszczonej w Portalu Narodowa GA.PA, opracowanej dzięki pomocy Portalu Narodowa GA.PA, oraz PTG Forum:

https://narodowa.pl/exhibits/bronislaw-kalski/

Wpis opracował: Tadeusz Wysocki – Portal Narodowa GA.PA

0

Propozycje gry z pamięcią i wyobraźnią - POLE ZMYSŁÓW - bonusy Portalu Narodowa GA.PA - na dziś - PANACEA - Wirtualna Gra Wyobraźni i Skojarzeń "PANACEA"

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE