[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział 9Pamiątki: Ślady Pamięci Pani Genealogii, Dokumenty Rodzinne, Inne...

Polish national memento – Document from 19th century Poland

Zgłaszający Eksponat:
Gilberto Magroski, Paraiba, Brazil
podziel się z innymi:

Hi, all

I was viewing a microfilm from Klodawa (near Kolo and Konin) (1862) when I
came across a different type of death records. Whereas all other records
were handwritten ones, a few of them had a printed head, where it reads:
Prokurator Krolewski
Przy Trybunalie Cywilnym
Gubernii Warszawskiej
w Warszawie
(the body of the record was handwritten)

Could these be records of inssurectionists who took part on the Risings?

Gilberto Magroski, Paraiba, Brazil

==

Reply from Narodowa.pl, after deciphering:

Gilberto,

I’ve decipher this document almost fully, this is not the record of the man
sentenced to death, this is just a official note, from the General
Prosecutor of the Russian Gubernia Warszawska, to the parish in Klodawa (the
place of his origin) to note in the parish/civil books about his death dd
Oct 8, 1855 (so before the Powstanie Styczniowe – January Uprising 1863/4).

But I will load it to Narodowa.pl, every piece of the history is worth to be
preserved for other searchers.

Take care,

Tad

==

Deciphering in Polish:

Prokurator Krolewski
przy
Trybunale Cywilnym
Guberni Warszawskiej
w Warszawie
dnia 20/2 Miesiaca Kwietnia/Maja 1862 roku
Do: Przelozony Parafii
w miescie Klodawa
w Powiecie Warszawskim
No: 3736

Przesylajac akt zejscia Growskiego(?)
Franciszka rodem ze wsi Glogowa w zastoso-
waniu sie do reskryptu Kommissyi Rza-
dowej Sprawiedliwosci z dnia 20 Lutego/7 Marca rb
za No 3120 wzywam Wo Przelozonego aby nie-
zwlocznie uczynil wzmianke nastepujacej tresci:
“Na skutek rozporzadzenia Pro-
kuratora Krolewskiego przy Try-
bunale Cywilnym Guberni War-
szawskiej w Warszawie a dnia 20 Kwietnia/2 Maja
rb (roku biezacego) za No 3736 opartego na
reskrypcie Kommissyi Rzadowej
Sprawiedliwosci a dnia 22 Lutego/7 Marca rb
za No 3120 czyni sie wzmianke iz
Growski(?) Franciszek Kapitan Wojsk
Polskich nastepnie Cukiernik rodem
ze wsi Glogowa w dniu 8 Pazdziernika
1855 roku w wieku lat 59 zycie zakon-
czyl w P……..(?) i M……(?) Departa-
mencie Ariege..(?)”.
Wzmianke takowa W. Przelozony podpisem…

==

Uwagi Narodowa.pl: Nazwisko Growski wydaje sie byc podane blednie? W parafii
Klodawa wystepuja przyblizone nazwiska: Gorski, Graczyk, Gralak, Grabski, i
prawdopodobnie prawidlowe dane Kapitana to: Franciszek Grabski (?),
pochodzacy z miejscowosci Glogowa (Glogowa), parafia Klodawa
(Klodawa)Mazowsze, Polska.

==

Nota od Galerii GA.PA: Rok 2022 – Strona Genealogi Rodziny Magrowskich! Zapraszamy! / The note from the gallery GA.PA – this is the website of the family Magrowski! You are kindly invited!:

https://sites.google.com/view/genealogiadosmagrowski/para-outros-pa%C3%ADses/w-polsce

 

Komunikator galerii GA.PA - pole zmysłów - propozycja do wspólnego przemyślenia

  • Widok
  • Smak
  • Ciepło
  • Dźwięk
  • Dotyk
  • Balans
  • Zapach
  • Ból
  • TARDIS

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE